Danmark nr. 2 i EU inden for grøn innovation

Listen over danske miljøteknologiske opfindelser er lang, og derfor kommer Danmark nu ind på en 2. plads i EU inden for innovation på miljøområdet. Det viser en ny rapport fra videncentret Eco Innovation Observatory.

Teknologi til online overvågning af vandkvaliteten. Vandfiltre, der gør det muligt at genanvende vand. Og nye landbrugsteknologier, der reducerer tabet af næringsstoffer til miljøet.

Alle er det danske opfindelser, der har været med til at sikre Danmark en 2. plads inden for miljøteknologi i EU. Det konkluderer en ny rapport fra det nye europæiske videncenter Eco Innovation Observatory, der har kortlagt, hvordan de 27 EU-lande klarer sig i forhold til miljøinnovation.

- Der er eksempelvis vigtige markedsandele at erobre i vækstøko-nomier som Indien og Kina, siger Karen Ellemann, der netop har afsat 130 millioner til en ny miljøteknologisk indsats som led i regeringens vækstpakke.

- Selvom Danmark er blandt dem, der gør det bedst i forhold til grøn innovation i EU, må vi ikke hvile på laurbærrene. Vi skal blive ved med at udvikle dansk miljøteknologi af høj kvalitet. Det er en win-win situation som ikke alene gavner miljøet, men også skaber grønne arbejdspladser i Danmark, siger hun.

13 parametre
Centret har i rapporten kigget på 13 parametre: Blandt andet har det undersøgt, hvor mange ressourcer EU-landene investerer i miljøteknologi, hvor mange grønne opfindelser landene tager patent på, landenes eksport af grønne teknologier og produkter, antallet af ansatte i virksomheder, der udvikler grøn teknologi, og hvor gode landene er til at anvende ressourcerne effektivt. Her ligger Danmark samlet set i toppen kun overgået af Finland.

Det er EU-kommissionen, der har taget initiativ til etableringen af videnscenteret Eco Innovation Observatory. Baggrunden er, at stigende råvarepriser og øget konkurrence om jordens naturressourcer har sat ressourceeffektivitet højt på EU’s politiske dagsorden.

Det handler om ressourcer som vand, jord, ren luft, biodiversitet og om metaller og mineraler, der kun findes i begrænsede mængder.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: