Danmark langt fra at opfylde FN’s naturmål

NATUR – Mens hele verden mødes til FN’s naturtopmøde i Mexico, så er Danmarks indsats for biodiversitet til dumpekarakter. Det viser en ny analyse fra WWF Verdensnaturfonden og Danmarks Naturfredningsforening.

Brasilien har verdens største antal af forskellige planter og padde-arter. Brasilien er nr. 2, når det gælder pattedyr og nr. 3 på verdensplan med fugle, krybdyr og fisk. Billedet viser en skæltoppet pygmætyran, der har hjemme i Mellemamerika og det nordlige Sydamerika. Foto: Rhett A. Butler

Danmarks indsats for at stoppe tabet af biodiversitet og genoprette naturen halter gevaldigt bagefter. Danmark er meget langt fra at opfylde FN’s naturmål, som vi har forpligtet os til senest i 2020.

Det viser en analyse, som WWF Verdensnaturfonden og Danmarks Naturfredningsforening offentliggør i dag. Analysen kommer samtidig med, at de 193 lande bag FN’s biodiversitetsmål mødes til naturtopmødet COP13 i Mexico.

Målene handler bl.a. om at beskytte truede arter, stoppe ødelæggelsen af sårbar natur, skabe et bæredygtigt landbrug, skovbrug og fiskeri, genoprette ødelagte naturområder, afsætte finansiering til naturformål, dele viden og innovation og afskaffe miljøskadelige subsidier.

Analysen viser, at Danmark kun opfylder ét af de 20 FN-naturmål. Danmark er langt fra at nå målet for 10 måls vedkommende – altså halvdelen af målene. For otte andre mål er der fremskridt, men ikke tilstrækkeligt til at nå i mål.

Milevidt fra at opfylde mål
- Danmark må virkelig rubbe neglene for at kunne nå de mål, vi har skrevet under på , siger Bo Normander, WWF programleder for skov og biodiversitet.

- Her fire år før tid er vi milevidt fra at opfylde vores forpligtelser over for FN. I det nye regeringsgrundlag lægger VLAK op til at udforme nye ambitiøse naturmål for 2020 og 2030. Det er der i den grad brug for, så tilbagegangen for naturen kan vendes.

Også Ann Berit Frostholm, der er naturpolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening og samtidig repræsenterer de grønne NGO’er til FN’s naturtopmøde i Cancun i Mexico, kritiserer Danmarks indsats.

- Danmark er bagud, og det skal ændres. Vi er alle afhængige af en sund, mangfoldig og robust natur, men som et af verdens rigeste lande har Danmark hidtil ikke magtet opgaven. Det er en opgave, der ikke bare kan skubbes videre til næste generation, siger hun.

Tilbagegang under V-regering
Der er sket væsentlige forringelser af Danmarks opfyldelse af de 20 FN-mål siden V-regeringen trådte til i juni 2015, fremgår det af analysen. Især Landbrugspakken fra 2015 fører til tilbageskridt bl.a. på grund af øget kvælstofudledning fra landbruget.

For udviklingsbistanden (Mål 20) er det gået drastisk tilbage siden 2015. Støtten til IUCN og andre internationale miljøkonventioner er beskåret drastisk fra et gennemsnit på 154 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til 22 mio. kr. i 2016 og 10 mio. kr. i 2017. Samtidig er det regeringens plan helt at stoppe støtten til FN’s Globale Miljø Facilitet (GEF) fra 2018. GEF er hidtil blevet tildelt 400 mio. kr. hvert fjerde år.

På den positive side tæller regeringens Naturpakke fra maj 2016, der bl.a. har mål om mere naturskov og urørt skov i statsskovene. Men samlet set går det i den forkerte retning, og der er nu kun fire år tilbage til at nå i mål.

Manglende indsats for truede arter
Et af de steder, hvor Danmark for alvor halter bagefter er indsatsen for truede og kritisk truede arter (FN’s naturmål 12).

I Danmark vurderes 369 arter af dyr og planter til at være kritisk truede. Men på trods af dette, er der blot for en enkelt kritisk truet art lavet en plan for overlevelse, og det gælder sommerfuglen Hedepletvinge. En af de arter, som der ikke har en plan for overlevelse, er storken. For 200 år siden levede der 10.000 hvide storke-par i Danmark. I år var der blot to ynglende par.

I Danmark vurderes 2.262 arter af dyr og planter til at være enten forsvundet, truet, sårbare eller nært truet. Men på trods af dette, så har Danmark endnu ikke nogen national artsforvaltningsplan.

Resultater fra analysen

  • Danmark har underskrevet FN’s Biodiversitetskonvention. Dermed har vi forpligtet os til at opfylde 20 naturmål – de såkaldte Aichi-biodiversitetsmål – der handler om at forhindre og genoprette tabet af biodiversitet i Danmark.
  • Analysen viser, at Danmark er meget langt fra at opfylde FN-naturmålene for 2020. Kun ét af de 20 mål har Danmark foreløbig opfyldt.
  • For 8 mål er der sket små men utilstrækkelige fremskridt siden basisåret 2010
  • For 8 mål er der ingen væsentlige fremskridt overhovedet.
  • For 2 mål er der decideret tilbageskridt i forhold til at nå målet.
  • Endelig er 1 mål ikke vurderet på grund af manglende relevans i Danmark.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: