Danmark i spidsen for EU-samarbejde om vand med Kina

MILJØ – Danmark har været den drivende kraft i EU’s vandsamarbejde med Kina. Efter ønske fra Kina og de øvrige europæiske lande skal Danmark også de næste tre år lede arbejdet.

Den kinesiske vandminister Chen Lei er i Danmark i disse dage og besøger blandt andet danske virksomheder sammen med miljøminister Kirsten Brosbøl.

Miljøminister Kirsten Brosbøl og Miljøministeriet har de seneste tre år siddet for bordenden i China Europe Water Platform-samarbejdet (CEWP), hvor der udveksles idéer og udvikles grønne, miljøteknologiske løsninger. Samarbejdet har været så stor en succes, at Kina og de øvrige europæiske lande ønsker, at Danmark fortsat skal være den drivende kraft bag samarbejdet.

- Det er en stor anerkendelse, at vi er blevet bedt om at beholde førertrøjen på i China Europe Water Platform-samarbejdet. Vi har de seneste år arbejdet målrettet mod at styrke samarbejdet med Kina, og vi kan mærke, at Kina i den grad har vendt blikket mod Danmark og Europa, når de skal finde fremtidens vandløsninger, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Den kinesiske vandminister Chen Lei besøger Danmark i disse dage for at mødes med miljøminister Kirsten Brosbøl og deltage i CEWP-årsmødet.

Danmark har et forspring
Danmark er blandt de førende lande i Europa, når det gælder eksport af vandteknologi. Det viser de nyeste eksporttal fra DAMVAD, der viser, at Danmark i 2014 eksporterede for 831 millioner kroner til Kina. Siden 2006 er den årlige eksport af vandteknologi til Kina i gennemsnit steget med 13,7 procent.

-Vi er allerede rigtig godt med, når det gælder eksport til Kina, men der er ingen tvivl om, at sektoren rummer et kæmpe potentiale, når man ser på, hvor store investeringer Kina er parate til at foretage. Sammen med resten af Europa er Danmark klar til at lægge de løsninger på bordet, som kineserne har brug for, når de skal skaffe rent drikkevand til deres borgere, mindske forureningen af deres vandløb og floder og beskytte deres grundvand, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Udover et ønske om at øge eksporten af vandteknologiske løsninger fra EU til Kina er ambitionen også at sikre flere ressourcer til en række samarbejdsprojekter.

Fakta om samarbejdet

  • Følgende lande deltager i årsmødet den 12. maj i København: Sverige, Finland, Frankrig, Schweitz, UK, Grækenland, Østrig, Italien, Spanien, Holland, Irland, Portugal, Tjekkiet, Estland, Kina.
  • Minister for vandressourcer Chen Lei mødes bilateralt med en række virksomheder og repræsentanter fra de øvrige lande i forbindelse med årsmødet.
  • Chen Lei mødes onsdag den 13. maj med en række virksomheder i DI-regi heriblandt Grundfos, AVK Valve Technology, Aquaporin, Rambøll og Silhorko Eurowater.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: