Danmark får grønne vismænd

NATUR – Landbruget er ekstremt aggressivt overfor den vilde, flora og fauna, siger Peder Agger, der er ny overvismand.

Peder Agger: - Det økologiske landbrug har langt fra den samme voldsomme indflydelse på naturen. Derfor er det et interessant alternativ. Populært sagt er der dobbelt så mange fugle på de økologiske brug som på de konventionelle.

- Det konventionelle landbrug er i den form, det har fået i Danmark, ekstremt aggressivt overfor vilde dyr, flora og fauna. Blandt andet på grund af brugen af sprøjtegifte, som ikke skelner mellem ukrudt og ‘krudt’ eller skadedyr og nyttedyr.

Det siger Danmarks og samtidig verdens første grønne overvismand, professor ved Roskilde Universitetscenter, cand. scient. Peder Agger.

For ham hænger naturforvaltning og landbrug uløseligt sammen.

- Landbruget beslaglægger to tredjedele af Danmarks areal. Derfor kan man ikke diskutere naturforvaltning uden også at diskutere landbrug, erklærer han.

Sympati for økologi
Peder Agger er kendt som en kompetent og mangeårig kritiker af landbrugets intensive driftsmetoder og lægger ikke skjul på sin sympati for det økologiske landbrug.

- Det økologiske landbrug har langt fra den samme voldsomme indflydelse på naturen. Derfor er det et interessant alternativ. Populært sagt er der dobbelt så mange fugle på de økologiske brug som på de konventionelle, forklarer han.

LÆS OGSÅ: Grøn vismand: Forbyd sprøjtegifte

Naturens stemme
Peder Agger skal stå i spidsen for et uafhængigt naturråd med grønne vismænd, som miljøminister Svend Auken netop har oprettet. Det sker efter samme model som Det Økonomiske Råd – de såkaldte økonomiske vismænd.

- Det er en kolossal udfordring, og jeg er meget spændt. Jeg drømmer helt klart om, at vi får samme betydning for naturen, som de økonomiske vismænd har for økonomien, siger Peder Agger.

Vismændenes opgaver bliver først og fremmest at bringe natur- og miljø-synspunkter frem i den offentlige debat, ligesom de på eget initiativ kan iværksætte analyser og sætte fokus på enkeltområder, herunder naturligvis også landbruget.

Naturhensynet ind i de politiske beslutninger
Blandt de økonomiske vismænds mest kendte ytringer er den halvårlige rapport om økonomiens øjeblikkelige tilstand. Og Peder Aggger forestiller sig også, at vismændene skal stå bag jævnlige vurderinger af miljøets tilstand.

- Men jeg håber også, at vi kan være med til at bringe naturhensynet ind i beslutningerne. Det er min drøm, at naturen skal spille en rolle i alle beslutninger. Det bliver en af vores væsentlige opgaver, siger Peder Agger.

Artiklen blev første gang bragt i avisen Økologisk Jordbrug 27. februar 1998.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: