Grøn vismand: Forbyd sprøjtegifte

NATUR – Peder Agger bliver Danmarks første grønne overvismand. Peder Agger er 57 år og professor ved Roskilde Universitetscenter.

Peder Agger skal stå i spidsen for Naturrådet og bliver dermed ny grøn overvismand.

Det er en erfaren herre, miljøminister Svend Auken har sat i spidsen for et nyt uafhængigt naturråd, der skal varetage naturens og miljøets interesser.

Peder Agger er tidligere kontorchef i Miljøministeriet, 57 år, cand.scient. og i dag professor ved Roskilde Universitetscenter. Han har en bred faglig indsigt, en stor national og international kontaktflade og har beskæftiget sig med miljøspørgsmål hele sit professionelle liv.

Han har ofte markeret sig i den offentlige debat, og der er næppe nogen grund til at tro, at det har gjort ham særlig vellidt hos landbrugets top.

Anslag mod den vilde flora og fauna
Han mener f.eks., at kemiske sprøjtegifte helt bør forbydes. Og har sagt det klart og tydeligt.

I 1995 kaldte han således sprøjtegifte for ‘det største anslag nogensinde mod den vilde flora og fauna’.

- Og det mener jeg sådan set stadigvæk, erklærer Peder Agger. Men jeg er godt klar over, at jeg som formand for Naturrådet fremover kan bliver nødt til at moderere mine udtalelser, fordi jeg ikke længere udtaler mig kun på egne vegne men som repræsentant for hele Naturrådet.

Han tvivler dog på, at det vil ændre ret meget.

- De tre øvrige grønne vismænd er yderst fornuftige, og som et uafhængigt organ med kun få pligter har vi primært vores samvittighed at holde os til, tilføjer Peder Agger.

LÆS OGSÅ: Danmark får grønne vismænd

Danmark først med grønne vismænd
De øvrige vismænd bliver professor, dr. scient. Ole Jørgen Hamann, Københavns Universitet, professor, lic. agro. Jørgen Primdahl, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, og cand. scient. Jette Baagøe, der er direktør for Jagt- og Skovbrugsmuseet.

Miljø- og energiminister Svend Auken lancerede idéen om et uafhængigt naturråd med grønne vismænd for godt et år siden.

Danmark bliver det første land i verden med grønne vismænd, der skal sikre, at natur og biodiversitet får en mere fremtrædende plads i den offentlige debat og i de politiske beslutninger på Christiansborg.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: