Danmark er ved at miste viben

NATUR – Siden 1950 er den danske bestand af viber faldet fra 100.000-150.000 til under 20.000 ynglepar. For at bremse vibebestandens frie fald har Dansk Ornitologisk Forening (DOF) udarbejdet en manual til et mere vibevenligt landskab. Håbet er, at naturvenlige landmænd vil give viben en håndsrækning.

Antallet af ynglende vibepar er nu under 20.000. Foto: Jan Skriver/Dansk Ornitologisk Forening

Den engang så folkekære vibe, der havde ry for at være »kendt af ethvert barn i Danmark«, fordi den ynglede i alle landbrugsområder og på enge, er på vej til at dele skæbne med den hvide stork.

Bestanden af ynglende viber i Danmark er i disse år i frit fald, og på mange egne er der blevet langt mellem viberne i det dyrkede land, fortæller Dansk Ornitologisk Forening.

Men nu skal en manual til flere viber på markerne, som ornitologen Niels Andersen, Svendborg, har udarbejdet for Dansk Ornitologisk Forening, være med til at bremse nedturen for den smukke vadefugl, der engang var karakterfuglen over alle i det danske kulturlandskab.

Manualen er en konkret brugsanvisning til landmænd, som vil gøre en indsats som værter for viber.

- Danmark er blevet ugæstfrit set fra en vibes vinkel. På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er det bedste, vil jeg give det dyrkede danske land bundkarakteren 1 som levested for viber. For 100 år siden høstede det danske bondeland et 10-tal for sin venlighed over for viben, siger Niels Andersen til Dansk Ornitologisk Forening.

Tilbagegang for de fire vigtigste ynglefugle. Kilde: Sådan ligger landet

Årlig tilbagegang på 2,5 procent siden 1976
Dansk Ornitologisk Forening kan i kraft af sine årlige systematiske punkttællinger fra hele landet dokumentere, at viben i gennemsnit er gået tilbage som ynglefugl med 2,5 procent om året siden 1976.

- De seneste ti år er den gennemsnitlige tilbagegang vokset til 6,3 procent årligt. Nedturen er accelereret dramatisk, og den vil fortsætte, hvis ikke vi gør en indsats, siger Niels Andersen, der i flere år har nærstuderet et cirka 1.500 hektar stort landbrugsområde i det sydfynske vest for Svendborg.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: