Danida giver grønt lys til mere økologi

ØKOLOGI – Danida-formand vil arbejde for tydeligt økologisk fingeraftryk i kommende strategi for dansk udviklingsbistand.

Klaus Bustrup håber, at de økologiske fingeraftryk vil blive synlige, når udviklingsminister Ulla Tørnæs i løbet af maj næste år forventes at fremlægge et bud på en ny samlet strategi for dansk udviklingsbistand. Foto: Gustav Bech

- Moderne økologisk landbrug har potentiale til at forbedre landbrugsproduktionen, øge fødevaresikkerheden, understøtte landbofamiliernes økonomi og skabe flere jobs.

Sådan lyder et par centrale linjer i rapporten fra den såkaldte ‘Afrika-Kommission’, som udkom for et halvt år siden og i dag udgør et vigtigt grundlag for dansk udviklingsbistand. Med i kommissionen var bl.a. Tanzanias præsident, Mozambiques ministerpræsident, direktøren for den amerikanske udviklingsbank, direktøren for Verdensbanken og FNs generaldirektør.

Tillægges stor vægt
- Rapporten tillægges enorm vægt i Udenrigsministeriet og Danida og bruges ofte som et slags referencegrundlag for ansøgninger og nye politikker på området, forklarer formanden for Danidas styrelse, tidligere direktør i Landbrugsraadet, Klaus Bustrup.

Ifølge ham er Danida klar til at satse langt mere offensivt på moderne økologiske landbrugsmetoder i Afrika og andre steder, hvor Danmark yder bistand for at bekæmpe sult, nød og fattigdom.

Skal fremme økologi
Klaus Bustrup håber, at de økologiske fingeraftryk vil blive synlige, når udviklingsminister Ulla Tørnæs i løbet af maj næste år forventes at fremlægge et bud på en ny samlet strategi for dansk udviklingsbistand.

- I udformningen af denne strategi vil jeg arbejde for at landbrugsudvikling fortsat bliver højt prioriteret, og jeg vil også arbejde for at økologien kommer med i den nye udviklingstrategi, så vi får et solidt grundlag for at kunne støtte initiativer, der fremmer økologisk landbrug i udviklingslandene, understreger Klaus Bustrup, der peger på Afrika-kommissionens rapport som et godt udgangspunkt.

Afgørende melding
Bjarne Larsen, der er formand for Økologisk Landsforenings Ulandsudvalg, er glad for den positive udmelding fra Klaus Bustrup.

- Det betragter jeg som en afgørende melding, der kan være med til at flytte tingene i den rigtige retning. Jeg tror, en sådan programerklæring er et vigtigt signal, der kan åbne op for mange nye projekter, siger Bjarne Larsen.

FAO positiv
Hvis økologien, som Bustrup ønsker det, får en stærkere placering i Danmarks udviklingsbistand fremover, vil det være helt i overensstemmelse med anbefalingerne og konklusionerne i flere internationale rapporter fra bl.a. FNs fødevareorganisation, FAO, samt UNCTAD , som er FNs handels- og udviklingsafdeling.

Sidstnævnte ser store perspektiver for økologi i Afrika og har sammen med økologernes internationale paraplyorganisation, IFOAM, været fødselshjælper, da en række østafrikanske lande sidste år vedtog fælles regler og certificering for økologisk produktion.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: