Carbon Footprint kan booste grøn omstilling

KLIMA – Ved hjælp af  forenklede Carbon Footprint-opgørelser kan forbrugere, professionelle indkøbere og politiske beslutningstagere få værdifulde informationer om alle varegruppers og serviceydelsers klimabelastning.

Carbon Footprint er et god redskab, som kan hjælpe os til en mere bæredygtig adfærd. Foto: Colourbox

Redskabet vil effektivt kunne bidrage til mere bæredygtige forbrugsmønstre gennem forbrugeroplysning og beskatning af de mest klimaskadelige produkter, viser ny rapport fra CONCITO.

Sammenhængen mellem forbrug og udslip af drivhusgasser skal mindskes dramatisk i løbet af de kommende årtier, og det vil være stort set umuligt, hvis ikke forbrugerne bliver oplyst om varernes og serviceydelsernes klimabelastning.

I rapporten Carbon Footprint – den ideelle opgørelse og anvendelse analyserer Danmarks grønne tænketank CONCITO begrænsningerne og potentialerne ved forskellige eksisterende metoder til opgørelse af produkters og serviceydelsers klimabelastning udtrykt som Carbon Footprint (CF).

Anbefalinger til grøn omlægning af skattesystemet
Rapporten indeholder også en række anbefalinger til, hvordan Carbon Footprint-opgørelser på en administrativt og teknisk overkommelig måde kan udnyttes som et kommunikationsredskab og som beskatningsgrundlag i en grøn omlægning af skattesystemet.

- Hvis vi skal forbruge bæredygtigt og sikre de nødvendige reduktioner i udledningen af drivhusgasser er det afgørende, at varernes klimabelastning beregnes og præsenteres for forbrugerne og de politiske beslutningstagere, siger Torben Chrintz, der er videnschef i CONCITO og forfatter af rapporten.

- På den måde kan forbrugeren på et mere oplyst grundlag vælge en vare fra eller til og politikerne kan fx vælge at afgiftsbelægge varerne efter deres klimabelastning, forklarer han.

CONCITO konkluderer, at præcise opgørelser af enkeltprodukters Carbon Footprint er meget komplekst og ressourcekrævende, og derfor kun vil få en begrænset udbredelse.

Relevant information
Omvendt kan forenklede input-output analyser på produktgruppeniveau bruges til at favorisere visse produktgrupper frem for andre, fx vegetabilske fødevarer frem for animalske eller serviceydelser frem for nye materielle forbrugsgoder.

- Allerede i dag kan vi give relevant information til forbrugerne om alle varers klimabelastning, og der vil også være grundlag for en differentieret beskatning afhængig af varernes klimabelastning.

- Gennem en systematisk brug af forenklede Carbon Footprint-opgørelser kan Danmark blive en global frontløber i forhold til at kvantificere og fremme bæredygtigt forbrug og produktion, siger Torben Chrintz.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: