Vil Søborg Sø skade klimaet?

NATUR – Det er bekymrende, at Esben Lunde Larsen udsender pressemeddelelser, der påstår mindre udledning af klimagasser på et så tyndt vidensgrundlag, at hans egen presseafdeling ikke engang kan forklare og begrunde sprogbrugen i de officielle informationer, der tilflyder presse og offentlighed.

Nye undersøgelser viser, at lavvandede søer udleder mere af den klimaskadelige metangas, jo varmere og mere næringsrige søerne bliver. Foto: Søren Wium-Andersen

KOMMENTAR
Af Søren Wium-Andersen, biolog, cand.scient

»Samtidig med at naturen får mere plads, vil den nye sø bidrage til mindre udvaskning af næringsstoffer som kvælstof og mindre udledning af drivhusgasser«.

Sådan lød det glade budskab i en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeren den 9. februar om Søborg Sø. Men er påstanden om færre klimagasser fra den nye sø rigtig?

Nogle dage tidligere blev der i pressen omtalt en række undersøgelser, gennemført af forskere fra Danmarks Miljøundersøgelser, der viste, at lavvandede søer med et højt indhold af næringsstoffer kan frigive store mængder af metan gas, specielt når temperaturen i søerne er høj.

Det er bekymrende for metan er en kraftig klimagas, som er 40 gange mere skadeligt for klimaet end CO2. Det er derfor nærliggende at spørge om, der også fra den 340 hektar store Søborg Sø vil blive frigivet store mængder af metan, som kan være medvirkende til at øge klimaeffekten, da søen vil blive næringsrig og relativt varm. For søen bliver ganske lavvandet med en største dybde på kun 1,5 meter.

Ikke et ord om drivhusgasser
Derfor kontaktede jeg Miljø- og Fødevareministeriet for at få oplyst, hvilke informationer, der foreligger om den nye søs udledning af drivhusgasser. For i de baggrundsrapporter, der var omtalt i pressemeddelelsen, var ordene drivhusgasser eller klimatilpasning overhovedet ikke nævnt(!) Nu ti dage og to rykkere efter min første henvendelser har jeg fået oplyst, at der vil komme et svar inden 30 dage.

Jeg finder det bekymrende, at miljøministeren udsender pressemeddelelser, der påstår mindre udledning af klimagasser på et så tyndt vidensgrundlag, at hans presseafdeling ikke engang kan forklare og begrunde deres eget sprogbrug i deres informationer. Det er skræmmende.

Gad vide om der vil foreliggende en udtømmende forklaring på den fremtidige klimabelastningen fra Søborg Sø inden borgermødet den 6. marts?

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: