Brosbøl i EU-offensiv mod farlig kemi

FARLIG KEMI – Miljøminister Kirsten Brosbøl og syv andre miljøministre lægger på dansk initiativ pres på EU’s nye kommissærer. De har skrevet et fælles brev, hvor de beder EU om at stramme op i forhold til arbejdet med at sikre forbrugerne mod skadelig kemi.

Danmark har en kedelig rekord i testikelkræft, og mange har svært ved at få de børn, de ønsker sig. Det kan skyldes en række skadelige kemikalier, som vi omgiver os med. Foto: Claus Bjørn Larsen

Skadelig kemi skal ud af de europæiske forbrugeres hverdag. Især børn er ekstra sårbare over for den lange række af kemikalier, der er mistænkt for blandt andet at være hormonforstyrrende, allergifremkaldende, kræftfremkaldende eller for at påvirke evnen til at få børn.

Men arbejdet med at få fjernet de skadelige kemikalier går alt for langsomt i EU. Derfor har miljøminister Kirsten Brosbøl nu samlet en gruppe lande, som sammen lægger pres på EU-Kommissionen, så der bliver sat mere skub i arbejdet.

Rekord i testikelkræft
- Danmark har en kedelig rekord i testikelkræft, og mange har svært ved at få de børn, de ønsker sig, mens de store børn går tidligere og tidligere i puberteten. Vi ved, at det kan skyldes en række skadelige kemikalier, som vi omgiver os med. Mit mål er en hverdag for danskerne og andre europæere uden skadelig kemi. Derfor har jeg samlet en række ligesindede ministerkolleger, og vi har sammen skrevet til den nye EU-Kommission og opfordret til at stramme op i forhold til EU’s kemikaliepolitik, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Den danske miljøminister har sammen med sine kolleger i Østrig, Belgien, Frankrig, Holland, Tyskland, Sverige og Norge sat fokus på fem områder, hvor EU-indsatsen skal forbedres:

  • Udsættelsen for hormonforstyrrende stoffer skal begrænses.
  • Nano-materialer skal kontrolleres, så de er sikre at bruge.
  • Brugen af særligt problematiske stoffer skal udfases, og EU skal lave regler for import af varer, der indeholder skadelige kemikalier fra lande uden for EU.
  • Sidst, men ikke mindst, skal kemikalieindustrien leve op til deres ansvar og sikre tilstrækkelig viden om deres egne kemikalier.

- Det er industrien, som er ansvarlig for, at deres produkter er sikre at bruge. Men de ved ikke nok om, hvor farlige deres kemikalier er. Dét kan i sidste ende betyde, at forbrugerne bliver udsat for skadelige kemikalier. Det skal vi have rettet op på, siger Kirsten Brosbøl.

Ministrene vil udover brevet til EU’s nye miljøkommissær Karmenu Vella og nye industrikommissær Elzbieta Bienkowska også sætte emnet på det kommende rådsmøde for miljøministre i december for at diskutere fremdriften. Her vil miljøminister Kirsten Brosbøl søge at få yderligere opbakning til initiativet blandt EU-landene.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: