Breaking news: Det var en ulv

Det var en ulv, som Naturstyrelsen 16. november fandt død i Hanstholm Vildreservat i Thy. Det viser DNA-prøver. Det er første gang i 199 år, at en ulv med sikkerhed er observeret i naturen i Danmark.

For første gang i 199 år er en ulv set i Danmark udenfor fangenskab. (Colourbox)

Det er DTU – Veterinærinstituttet, som har foretaget vurderingen efter obduktion og genetiske analyser fra DCE Bioscience, Aarhus Universitet. Det står samtidig klart, at ulven er i familie med bestanden af tyske ulve. Ulvens DNA matcher fuldstændig de ulve, der lever syd for den danske grænse.

- For den danske natur er det en stor opdagelse. Vi har ikke haft bekræftede observationer af ulve i 199 år, og det er et dyr på toppen af fødekæden, som vi ellers ikke har mange af i vores natur. Det var en enlig strejfer, og den er nu død. Om og hvornår der i givet fald kommer en ny strejfer til Danmark, ved vi ikke, siger kontorchef i Naturstyrelsen, Ole Markussen.

Ulve kan komme på besøg igen
Der er ikke tegn på, at ulve umiddelbart skulle være ved at etablere sig i Danmark, men da bestanden af ulve i Tyskland bliver større og kommer tættere på den danske grænse, vil der nok ikke gå yderligere 200 år, før vi ser den næste strejfer.

- Vi vil nu få analyseret mulighederne for ulv i Danmark, så vi kan blive klogere på situationen. Men på nuværende tidspunkt er der ikke baggrund for at tale om en forestående bestand af ulve i Danmark, siger Ole Markussen.

Ornitologer opdagede den
Det vides ikke, hvor længe den nu afdøde ulv har været i Danmark. Men alt tyder på, at den er strejfet op gennem Jylland uden at blive set af mennesker. Først efter den slog sig ned i Hanstholm blev den observeret.

Ulven blev første gang set af Kim Frost, der sammen med andre medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening mener at have set en  ulv i den nordlige del af Nationalpark Thy. Utydelige billeder af ulven taget på lang afstand bliver ivrigt studeret af eksperter, som er enige om, at det mest af alt ligner en ulv.

Ulven døde ifølge obduktionsrapporten af en betændelsestumor, som til sidst blev så stor, at den kvalte ulven. Inden da havde den i en længere periode ikke kunne indtage føde.

Skelettet fra ulven i Thy bliver nu overdraget til Statens Naturhistoriske Museum i København.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: