Boligejere lades i stikken med energiløsninger

BOLIG – Alt for få boliger bliver energirenoveret, og det skyldes i høj grad mangelfuld energirådgivning. Halvdelen af af de boligejere, der har fået rådgivning, gennemfører energiforbedringer for omkring 100.000 kroner.

Støtten til lokal energirådgivning er et af de områder, der er sparet væk, fremgår det af regeringens udspil til finanslov. Foto: Hans Christian Jacobsen

Potentialet for at spare på både el og varme i de husholdningerne er enormt.
Alligevel går det trægt med energiforbedringer. 

Årsagen skal findes i mangelfuld rådgivning, mener EnergiTjenesten, som en uvildig rådgivningsaktør på energispareområdet. Husholdningerne udgør en stor og vanskelig målgruppe, som kræver en større indsats at nå.

- Flere af vores undersøgelser viser, at rådgivning faktisk fører til konkrete energiforbedringer, siger Lea Munkholm fra EnergiTjenesten i Aarhus.

Masser af nye job
Halvdelen af boligejerne får udført forbedringer for ca. 100.000 kroner, efter de har fået råd fra EnergiTjenesten, viser tal fra projekter på Bornholm og Næstved.

- Og det betyder også arbejdspladser. Beregninger fra Dansk Byggeri viseer, at en million kroner investeret giver 1,86 årsjobs. Det vil sige, at 11 familiers energirenovering til sammen skaber 1 årsjob – samt en god indtjening til både stats- og kommunekassen, siger Lea Munkholm.

Ramt af regeringens sparekniv
Støtten til lokal energirådgivning er et af de områder, der er sparet væk, fremgår det af regeringens udspil til finanslov. Og energiselskaberne rådgiver stort set ikke private, fordi det er for dyrt, påpeger de.

I stedet har de fokus på virksomheder, hvor der kan hentes mange sparede kilowattimer for en mindre indsats. Som boligejer eller -lejer er man overladt til kommercielle tilbud.

- Regeringens planer om at skære rådgivningen væk er et skridt i den helt gale retning. Vi ved at potentialet er kæmpe stort, men folk går ikke i gang med energirenoveringer af sig selv. De har behov for en hjælpende hånd for at komme i gang, understreger Lea Munkholm.

Stærkt underprioriteret
Vil man have de private boligejere til at energirenovere, kræver det information og viden, som skal følges op af egentlig rådgivning, mener Lea Munkholm.

- Rådgivningen er stærkt underprioriteret, fordi ingen vil betale for at rådgive en målgruppe, hvor den enkelte kun kan gøre forholdsvist lidt i forhold til det samlede energiforbrug. Men enfamilie-husholdninger står for 51 procent af det danske varmeforbrug, så der er rigeligt plads til forbedringer.

Hos forsyningsselskaberne kan boligejeren få økonomisk støtte via den såkaldte kilowattimeordning. Selskaberne køber simpelthen den kWh-besparelse, som boligejeren har opnået via en energirenovering. Det motiverer ikke mange til at sætte nye initiativer i gang, da de fleste først opdager muligheden, når renoveringen er gennemført.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: