Bioforsk sætter fokus på forskningens værdi

NORGE: Den norske forskningsinstitution Bioforsk bruger sit årsmøde i februar på at belyse landbrugsforskningens værdi for samfundet og miljøet.

Forskerne i Bioforsk vil diskutere landbrugsforskningens samfundsværdi. Foto: CC BY flickr UiT Norges arktiske universitet

Norsk landbrugs- og forskningspolitik er midt i en forandringsproces, som skaber både ny udfordringer og nye muligheder for forskningen i landbrug og fødevarer.

De norske økologiske forskere i Bioforsk vil derfor sætte fokus på forandringsprocessen under overskriften ‘Landbruk i endring – effekter for verdiskaping, samfunn og miljø’. Formålet er at belyse den samfundsmæssige værdi af norsk landbrugs- og miljøforskning set i lyset af forandringerne.

Stor bredde
For at sikre en stor bredde i debatten har Bioforsk har inviteret en række andre forskningsinstitutioner til at være med som arrangører. Det er Norsk institutt for skog og landskap, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF), Nofima, Veterinærinstituttet og Norsk senter for bygdeforskning har sammen med Bioforsk.

Deltagerne kan glæde sig til sessioner om kulturlandskabet, grøntproduktion, grovfoderproduktion og korn.

På programmet er der også indlæg om innovation i landbruget, fødevaresikkerhed og -forsyningssikkerhed, antibiotikaproblematik, biogas og bioenergi. I anledning FNs internationale 2015 bliver der desuden sat fokus på dyrkningsjorden som ressource.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: