Bioenergi skal være bæredygtigt

ENERGI – Hvis vi vil gøre os håb om at undgå katastrofale klimaforandringer, kommer vi næppe uden om at anvende bioenergi og samtidig sænke samfundets energiforbrug gennem adfærdsændringer.

Det skriver tre forskere, som alle er medlemmer af Det Etiske Råd, i en fælles kronik i Politiken.

Skal bioenergi give mening, er det derfor afgørende, at vi vælger de typer bioenergi, som reelt har en positiv klimaeffekt, mener seniorforsker Rikke Bagger Jørgensen, professor Jørgen E. Olesen, professor og lektor i bioetik Mickey Gjerris.

De typer, der har en positiv klimaeffekt, kan være 2.-generations teknologier baseret på de dele af planten, der ikke er egnet som fødevare, eller på affald fra landbrug eller husholdninger.

Men der findes også ikke-spiselige energiafgrøder som f. eks. energipil, der har en gavnlig klimaeffekt, hvis de anvendes i stedet for fossile brændstoffer som olie og kul.

Klimavenlige bioenergi-afgrøder lægger naturligvis beslag på jordarealer, men det er for simpelt at sige, at de dermed nødvendigvis tager maden ud ad munden på verdens fattige, skrive de tre forskere i Politiken.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: