Begrænset luftforurening øger risiko for lungekræft

Selv ganske små mængder luftforurening øger faren for lungekræft. Det viser et nyt, stort internationalt studie med forsøgspersoner fra ni europæiske lande, heriblandt Danmark.

Forskere fra Folkehelseinstituttet og fra Universitetet i Oslo har deltaget i et internationalt studie, hvor forureningsniveauet og lungekræftrisiko er sammenlignet for borgere i ni europæiske lande, deriblandt Norge.

Mere end 300.000 mennesker er kortlagt i studiet, skriver videnskab.dk

Målet var at finde ud af hvilken, og i så fald hvor stor, kræftrisiko, der kommer fra små støvpartikler, som svæver rundt i luften og fæster sig i vores lunger.

Klar sammenhæng
Resultatet viser en klar sammenhæng mellem mere skidt i luften og kræftfare:

Hvis du tilføjer 10 mikrogram svævestøv per kubikmeter med luft, stiger risikoen for at få lungekræft med 22 procent. Risikoen for at få adenocarcinom, en type lungekræft, som ikke rammer rygere, steg med hele 50 procent.

EU og Norge har sat grænseværdier for, hvor meget svævestøv der må være i luften, både på en given dag og i årsgennemsnit.

Forskerne fandt en øget kræftrisiko, selv når luftforureningen steg med så lidt, og fra et så lavt niveau, at den alligevel holdt sig under grænseværdierne.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: