Bæredygtigt fiskeri vandt sejr i EU

KOMMENTAR – 6. februar var en glædens dag. Da vandt vi en grøn sejr i Europa-Parlamentet, skriver formanden for Levende Hav, Knud Andersen.

Den 6. februar kl. 14.06 indløb en mail, der fortalte om en epokegørende afstemning i EU-parlamentet om Den Fælles Fiskeripolitik. I de følgende timer kom 30 mails indeholdende begejstrede ord som ‘congratulations!’

Lykønskningerne kom fra medlemmer af organisationen ‘Ocean 2012′, som er stablet på benene for at påvirke processen om fornyelsen af de næste 10 års fiskeripolitik. Ocean 2012 er et bemærkelsesværdigt sammenrend af store og små naturbeskyttelses organisationer og mere eller mindre lokale foreninger for kystfiskere.

Greenpeace, WWF og Ocean 2012
Sammen med Greenpeace og WWF har Ocean 2012 udført et kæmpearbejde for at stå op mod storfiskeriets og fiskeindustriens magtfulde lobbyvirksomhed. Parlamentets fiskeriudvalgs indstilling blev vedtaget med et meget stort flertal: 502 stemte for og kun 137 imod. Nu henstår forhandlinger med Ministerrådet, som har fået et uomgængeligt signal.

Vedtagelsen betyder, at det bliver forbudt at smide fisk ud (discard). I dag er det sådan, at kvoterne kun gælder den fisk, der bliver ilandbragt, men ikke hvad der bliver slået ihjel til søs. Frem over skal alt tages med i land og indregnes i kvoten. Som et eksempel kan nævnes , at vedrørende bifangsten af torsk i jomfruhummerfiskeriet i Skagerrak og Kattegat er udsmidet på 50 procent.

Naturskånsomt fiskeri skal have forrang
Det blev udtrykt, at fiskere, der fanger naturskånsomt og fungerer socialt bæredygtigt, skal have forrang til adgang til fiskerirettigheder. Altså en støtte til kystfiskeriet.
Det slås fast, at hvis kvalificerede data siger, at en fiskebestand går ned, så skal kvoterne formindskes.

Vigtigt er det også, at man har besluttet at begunstige akvakultur med fisk, der er ‘vegetarfisk’, i det man endelig har indset, at det store industrifiskeri efter fisk til fiskemel og -olie har stor indvirkning på fødekæden.

43 procent af EU’s fiskeri foregår uden for europæiske farvande. Derfor er det også glædeligt, at man nu vil kræve indsigt i private fiskeriaftaler mellem skibsredere og tredjelandes regeringer.

Den 6. februar 2013 var en glædens dag!

• Knud Andersen er tidligere fiskeskipper og formand for Levende Hav

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: