Auken lover at gøre noget ved luftforureningen

LUFTFORURENING – Trængselskommissionen anbefaler at indføre renluftzoner i København. Regeringen vil tage stilling til renluftzoner inden jul, lover miljøminister Ida Auken.

Luftforurening er et af de væsentligste miljørelaterede sundhedsproblemer i Europa og koster hvert år milliarder af kroner. Foto: Colourbox

Luften i byerne skal være renere. Det anbefaler Trængselskommissionen i sin nye rapport. Blandt andet derfor regner regeringen på, hvilke indsatser, der giver hvilken sundhedseffekt for dem, der bor i København, ligesom der bliver set på erfaringer fra andre lande.

- Regeringen lægger ligesom Trængselskommissionen vægt på god luftkvalitet. Luftforurening har sundhedsmæssig betydning, særligt i byerne. Derfor har jeg også nærlæst Trængselskommissionens bud på, hvad der kan gøres ved luftforureningen i København, siger miljøminister Ida Auken.

Luftforurening er et af de væsentligste miljørelaterede sundhedsproblemer i Europa. Sundhedsomkostninger i EU som følge af luftforurening vurderes af Det Europæiske Miljøagentur til 330-940 mia. euro per år. Den direkte økonomiske omkostning ved tabte arbejdsdage vurderes at være 12 mia. euro per år.

- Regeringen er optaget af at sikre en god luftkvalitet i hele Danmark. Og det skal gøres på et så solidt grundlag som overhovedet muligt. Derfor ser vi også på, hvordan andre lande i EU har fået renere luft i deres byer, og hvad konsekvenserne er for borgere og erhvervsliv. Arbejdet tager længere tid, end jeg havde håbet. Men regeringen tager inden jul stilling til indførelsen af renluftzoner i de større danske byer, siger miljøminister Ida Auken.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: