Auken klar med landsplanredegørelse

Landsplanredegørelsen er regeringens drejebog for kommunerne, når de skal finde plads til boliger, erhvervsliv og natur.

LANDSPLANREDEGØRELSE – Miljøministeren offentliggør regeringens første landsplanredegørelse, der skal skabe vækst og grøn omstilling i hele Danmark.

Efter en tæt dialog med landets kommuner og regioner udsender miljøminister Ida Auken nu regeringens første landsplanredegørelse.

Landsplanredegørelse 2013 er regeringens ønsker til, hvad der skal ske, når alle de nyvalgte byråd skal i gang med kommuneplanarbejdet og findeplads til fx boliger, erhvervsliv eller beskyttet natur.

- Med Landsplanredegørelse 2013 sender regeringen det signal, at vi ønsker vækst og dynamik i hele Danmark. Og vi skal skabe væksten samtidig med, at vi bruger færre ressourcer, laver mindre affald og beskytter naturen og landskaberne endnu bedre, siger Ida Auken.

Vil sætte ind på syv områder
Landsplanredegørelsen er inddelt i syv indsatsområder, der skal vise kommunerne de værdier, som de skal planlægge efter. Det drejer sig om:

• Vækst, grøn omstilling og udvikling i hele landet.
• Danmark i en nordisk og europæisk kontekst.
• Grøn omstilling, klimatilpasning, ressourcer og grøn energi.
• Byerne – på vej mod bæredygtighed.
• Udviklingen i hovedstadsområdet.
• Landdistrikter i udvikling
• Det åbne land

Landsplanredegørelsen lægger op til udvikling i hele landet. Både i de store byer, i de mindre byer og i landdistrikterne. Den peger på behovet for at bruge den begrænsede plads mere effektivt, så der er plads til natur og uspolerede landskaber.

Den sætter også retning for planlægning af byerne, så det bliver lettere at bruge kollektiv trafik og den viser, hvordan man kan bruge planlægningen til at udnytte ressourcerne bedre.

Link: Læs Landsplanredegørelse 2013.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: