Arlas lastbiler sænker udledning med 25 procent

TRANSPORT – Arla dropper almindelig diesel til fordel for en ny GTL-diesel. Det vil reducere udledningen af skadelige partikler fra lastbilerne i København og resten af Sjælland med 25 procent.

Overgangen til en ny type diesel vil reducere partikelforureningen fra Arlas lastbiler i København med 25 procent. Foto: Arla

Partikelforurening er et problem i København, Aarhus og de øvrige større, danske byer. Det skyldes især de mange diesellastbiler, der dagligt kører rundt med varer. Derfor dropper Arla nu traditionel diesel i de 60 Arla-lastbiler, der hver dag leverer 1.000 tons mejeriprodukter til byerne på Sjælland.

Frem over vil lastbilerne i stedet køre på GTL-brændstof fra Shell, der er et brændstof fremstillet på naturgas i stedet for råolie. Det giver en stor miljøgevinst, siger Arla, som regner med at skiftet til den ny type brændstof vil skære 25 procent af partikeludledningen og dermed kan være med til at sænke luftforureningen.

- Mange af vores lastbiler kører der, hvor der er flest mennesker og mest trængsel, og altså der, hvor vores biler udleder mest. Derfor sætter vi nu målrettet ind på at forbedre vores bykørsel ved at udskifte traditionel diesel med Shell GTL, for på den måde kan vi være med til at bidrage til en forbedring af luftkvaliteten i de større byer på Sjælland, fortæller Bo Svane, der er logistikdirektør i Arla Danmark.

- Vi arbejder løbende på at reducere miljøpåvirkningen i vores forsyningskæde, og her er transport af vores ejeres mælk fra gård til mejeri og af produkter fra mejerier til supermarkeder et område, vi er meget optagede af, siger han.

Fokus på grønnere transport
Helt konkret betyder skiftet, at 2,4 millioner liter brændstof vil blive skiftet ud med Shell GTL. Initiativet er et led i Arlas årelange indsats med grønnere transport.

- I løbet af de senere år har vi arbejdet på at gøre vores transport grønnere ved at effektivisere vores logistik, skifte den nuværende vognpark ud med mere miljøvenlige biler og skifte til alternative brændstoffer. Det har reduceret vores CO2-udledning med næsten 15 procent. Muligheden for nu at skifte til brændstof, der væsentligt reducerer partikeludledning og udledning af andre skadelige stoffer kommer som en naturlig forlængelse af det arbejde, fortæller Bo Svane.

Syntetisk diesel med højere biologisk nedbrydelighed
Det er DCC Energi, der fremover skal forsyne Arla med Shell GTL, og her oplever man generelt stor interesse for brændstoffet, der er en syntetisk diesel lavet på naturgas i stedet for råolie og har en langt højere biologisk nedbrydelighed end almindelig diesel. Det kan nemlig give nogle øjeblikkelige forbedringer, uden at det kræver ekstra investering i køretøjerne.

- Shell GTL kan uden videre erstatte almindelig diesel og er derfor en oplagt genvej til grønnere transport. Og effekten er størst, når Shell GTL bruges på lastbiler og andre tunge køretøjer, der kører rundt i byerne. Derfor er Shell GTL og Arlas 60 lastbiler, som står for bydistributionen på Sjælland, et rigtigt godt match, fortæller adm. direktør Christian Heise fra DCC Energi.

Arla Foods er et af verdens største mejeriselskaber og ejes af 12.000 landmænd fra Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Holland og Luxemburg.

Om Shell GTL

  • Shells GTL er et nyt og renere brændstof, som nu sælges i Danmark. Det er en syntetisk diesel, der er lavet på naturgas i stedet for råolie. Derfor brænder Shell GTL betydeligt renere og har en højere biologisk nedbrydelighed end almindelig diesel. GTL står for Gas-To-Liquids.
  • Shell GTL kan anvendes som almindelig diesel, og det kræver hverken justering af motoren eller anden investering i køretøjet at bruge det.
  • Lastbilers brug af GTL reducerer partikeludledningen med op til 38% sammenlignet med almindelig diesel afhængig af type af køretøj. Derudover reducerer det udledningen af andre skadelige stoffer som NOxHC og CO.
  • Shells GTL sælges i første omgang til erhvervskunder med egne tankanlæg.

Kilde: Arla

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: