Anlæg til drikkevand får elektroniske ører

Ny avanceret teknologi skal afprøves på Ringkøbing-Skjerns nye vandværk. / Foto: Colourbox

DRIKKEVAND – Millioner er på vej til vandforsyninger, der udvikler førsteklasses teknologi til at sikre godt drikkevand.

Når lydpotten i bilen går i stykker, vil chaufførens øre hurtig opfange, at noget ikke er, som det skal være. Det samme gælder på vandværket, hvor vandoperatørens kan høre, hvis anlægget ikke kører, som det skal.

Men nu skal et nyt elektronisk øre afprøves på Ringkøbing-Skjern Forsynings nye vandværk AQUATARIUM, så fejl kan findes hurtigere og rettes endnu mere effektivt.

- Danmark har en global styrkeposition på drikkevandsområdet, og jeg er både stolt og imponeret over den iver og det engagement, der er for at fastholde os i den position. Vi har valgt at støtte nogle projekter, som sammen står for at videreudvikle beskyttelsen og overvågning af vores drikkevand, siger miljøminister Ida Auken.

Otte delprojekter til afprøvning
De elektroniske ører er bare et af de otte delprojekter, som omfatter udvikling af nye sensorteknologier, realtidsovervågning af vandkvalitet, intelligente styringer af vandværkets produktionskomponenter til fordel for miljø og energiforbrug samt et par demonstrationsprojekter inden for avanceret vandbehandling.

Samlet får projekterne 13 mio. kr. fra Miljøministeriets Program for Grøn Teknologi og Vandsektorens Teknologiudviklingsfond til et state-of-the-art demonstrationsanlæg for vandforsyning. Bag projekterne står Vandcenter SYD, HOFOR, Århus Vand og Ringkøbing-Skjern forsyning.

De afsatte midler til grøn teknologi er aftalt af regeringen og Enhedslisten og er et led i regeringens vækstplan for vand, bio og miljøløsninger.

Målet er mere eksport
Målet med demonstrationsanlægget er, at det skal skabe øget udenlandsk opmærksomhed om dansk teknologi i vandsektoren og øge eksporten.

- Eksport af dansk vandteknologi stiger mere end eksporten generelt, og vi skal fortsat satse på at udvikle de bedste grønne løsninger. Der er et kæmpe marked i blandt andet Kina, Indien og Brasilien, som vi meget gerne skal have del i, siger Ida Auken.

Tal fra Eurostat viser, at eksporten af dansk vandteknologi steg 7 procent i 2012, mens den generelle danske eksport steg 3,2 procent.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: