Alternativet vil have mere vild natur

NATUR – Alternativet er klar med et nyt udspil, som skal give plads til en vild og mere mangfoldig natur.

Den europæiske bison græsser allerede to steder i Danmark: På Bornholm og i Vorup Enge ved Randers.

100 procent urørt statsskov, etablering af otte marine nationalparker, udsættelsen af store dyr som Europæisk Bison til helårsgræsning.

Det er blot nogle af de 25 konkrete forslag, som Alternativet præsenterer i et nyt naturpolitisk udspil med titlen ‘Plads, Dynamik, Beskyttelse og Sameksistens’. Udspillet er i første omgang et oplæg til debat, og Alternativet håber på nye input, som kan kvalificere udspillet yderligere.

Partiet vil først og fremmest skabe mere vild og spændende natur og samtidig sætte ind for at standse tabet af biodiversitet, som betyder, at Danmark bliver fattigere på planter og dyr.

Naturen tilbage i naturpolitikken
- Vi vil have naturen tilbage i naturpolitikken. Det er på tide at sikre en vild, mangfoldig, fri og spændende natur, siger Christian Poll, Alternativets naturordfører.

- Mange mennesker føler sig forbundet til naturen lidt på samme måde som til et barndomshjem. Det er ikke mærkeligt. Vi kommer af naturen, og vi er en del af naturen. I Danmark har vi skabt et rigt land med stor velstand, men desværre også en fattig natur som følge af det store produktionskrav vi har stillet til landskabet, siger Alternativets naturordfører Christian Poll.

- Som et rigt samfund har vi ansvaret for at prioritere pladsen til en rig natur. At give plads til biodiversiteten er et udtryk for generøsitet og ydmyghed over for livets udfoldelse på jorden, mener han.

Bison til helårsgræsning
Ifølge Alternativet skal nye initiativer i naturforvaltningen – baseret på viden om arternes udbredelse og levesteder – sikre en mere frugtbar sameksistens mellem natur og samfund.

- Hvis vi bruger den bedste viden, vi har om naturen, kan vi godt nå at standse tabet af biodiversiteten inden 2020. Men så skal det gøres helhjertet og med biologernes faglighed i førersædet, fortæller Christian Poll og opsummerer hele tanken med udspillet med denne pointe:

Alternativet foreslår blandt andet:

  • 100 procent urørt statsskov.
  • Etablering af otte marine nationalparker.
  • Udsættelse af store dyr som Europæisk Bison til helårsgræsning.
  • EU-landbrugsstøttemidler skal bruges til at betale for naturbevarelse og ikke naturødelæggelse.
  • Undervisning i biodiversitet og naturpleje på landbrugsuddannelserne.

Håber på en grøn akse
Christian Poll håber nu på, at Alternativet kan samle et bredt flertal i Folketinget om at sikre naturens rigdom:

- Vi ser gode takter i oppositionen på naturområdet. Udover Alternativet har også De Konservative og Enhedslisten meldt positivt ud, så vi håber på, at der kan dannes en grøn akse på tværs, som er klar til at arbejde for grønne og brede aftaler.

Christian Poll glæder sig til at diskutere naturudspillet med de øvrige ordførere i Folketinget. så vi med en aktiv og målrettet indsats kan stoppe tabet af biodiversitet og sikre en rig og vild natur for alle.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: