64 skovområder der kan redde dansk natur

CHRISTIAN POLL: Regeringen virker heldigvis opsat på at sikre mere urørt, dansk skov. Det er imidlertid ikke ligegyldigt, hvilke skove, der udlægges som urørte, og derfor har Alternativet fundet frem til de skove, det er vigtigst at beskytte.

Svampe gror på et gammelt, dødt træ i Gribskov. Gamle træer og dødt ved i skovene er afgørende for større biodiversitet i naturen. Foto: David Bachmann

Endelig! Nu er tiden kommet til, at regeringen vil beskæftige sig med den danske natur, der er under hårdt pres i disse år.

Efter nedslående forhandlinger om landbrugspakken, der fokuserede på at give landmændene lov til at gødske og sprøjte mere, er det nu endelig naturens tur.

Regeringen har allerede i valgkampen lagt sig fast på, at dens naturindsats primært vil finde sted i skovene. Her kan man omkostningseffektivt gøre noget markant for biodiversiteten.

Vi glæder os i Alternativet over, at forhandlingerne om naturpakken nu er over os, og vi håber, at resultatet bliver godt. Og skovene er et fornuftig sted at starte. Vi har i Alternativet selv en ambition om, at 100 procent af den danske statsskov skal være urørt – fri og vild natur.

Inspiration til regeringens grønne håb
Vi er desværre ikke inviteret med til forhandlingerne om naturpakken, men for at inspirere regeringen og særligt Konservative, der i den seneste tid har indgydet os alle håb om, at vi har en grøn stemme i regeringens parlamentariske grundlag, har vi udpeget de skovområder, som det giver mest mening at udlægge som urørt.

Det er blevet til 64 skovområder på i alt 60.000 hektar, der består af 42.000 hektar meget vigtig skov – fordelt over det meste af landet – samt over 10.000 hektar vigtig skov.

Regeringen har en ambition om at lægge 25.000 hektar urørt og Konservative har villet lægge dobbelt så meget urørt, nemlig 50.000 hektar.

Det betyder, at hverken Konservative eller Venstre, som det ser ud nu, vil lægge al den meget vigtige eller vigtige skov urørt, men det betyder samtidig også, at det er vigtigt, at man vælger så meget af de 42.000 hektar meget vigtig skov som mulig.

Høj bioscore
Al den skov, vi har udpeget i Alternativets skovkatalog, har en bioscore på over 10 på biodiversitets-kortet og har dermed allerede i dag en vis artsrigdom.

Formålet med at udlægge skov som urørt er at bremse tilbagegangen i biodiversitet – naturens mangfoldighed – hvilket Danmark har forpligtet sig til internationalt. I Alternativet har vi lyst til at være mere ambitiøse og ikke bare bremse tilbagegangen, men tværtimod øge biodiversitet her i landet. Den ambition har vi desværre ikke opbakning til i dag, så mindre må nok gøre det i denne omgang.

Derfor er det så vigtigt, at vi vælger de rigtige skove. Som det er i dag, hvor kun en meget lille del af statsskovene er urørte, er det desværre sådan, at kun halvdelen af de skovområder, der er udlagt, er værdifulde skovområder.

Vi vil derfor opfordre regeringen og Konservative til i forhandlingerne om naturpakken dels at fokusere på at vælge de rigtige og mest værdifulde skove som urørte og dels at øge deres ambitioner for, hvor meget skov, der skal udlægges.

Nødvendigt med 75.000 hektar urørt skov
Vi håber, at regeringen vil imødekomme Konservatives ønske om 50.000 hektar urørt skov og mener, at disse i første omgang skal findes på de statsejede områder.

For nylig viste en analyse fra Københavns Universitet og WWF Verdensnaturfonden, at det er nødvendigt, at samlet set 75.000 hektar statsskov og privat skov bliver urørt, hvis man skal beskytte natur- og dyreliv.

Så det gælder bare om at komme i gang. Jeg håber regeringen og Konservative og de andre partier i øvrigt vil lade sig inspirere af vores skovkatalog. Det er til fri afbenyttelse for naturens bedste.

Christian Poll er naturordfører for Alternativet i Folketinget.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: