Alternativet vil have fri og vild natur

NATUR – Alternativet vil indstille al skrovdrift for at sikre en vild, mangfoldig, fri og spændende natur, siger naturordfører Christian Poll, som i dag fremlægger Alternativets 42 konkrete, naturpolitiske forslag.

Alternativet vil indstille al kommerciel skovdrift for at få en mere spændende og vild natur. Foto: Ulla Skovsbøl

Biodiversiteten og den frie, vilde natur er truet i Danmark, og det ønsker Alternativet at tage hånd om. Derfor fremlægger partiet i dag det, de selv kalder »en historisk, omfattende og ambitiøs naturpakke«.

- Mange mennesker føler sig forbundet til naturen på samme måde som til et barndomshjem. Det er ikke mærkeligt. Vi kommer af naturen, og vi er en del af naturen. I Danmark stiller vi – på grund af vores meget intensive landbrug – så store og skadelige produktionskrav til landskabet, at det er gået hårdt ud over vores fælles natur, siger Alternativets naturordfører Christian Poll.

- Det tager vi meget alvorligt, og vores holdning er, at vi er for rigt et samfund til at have så fattig en natur. For os er det afgørende at udvise generøsitet og ydmyghed over for livets udfoldelse på jorden, og det afkræver os, at vi begynder at give tilbage til naturen og dyrelivet.

Urørt skov
Blandt Alternativets 42 forslag er ideen om, at al skovdrift indstilles i statens skove, der i stedet skal ligge urørt hen. Naturpakken rummer også en helt ny vision for Naturstyrelsen, som Alternativet vil sætte fri til at værne om, styrke, formidle og sikre fri adgang til naturen.

Alternativet foreslår ligeledes, at hvert politidistrikt får en ’naturbetjent’ – en natur- og miljøfaglig specialanklager – som skal styrke indsatsen for at forhindre og retsforfølge overgreb på naturen. I naturpakken lægges endvidere vægt på, at naturen kommer til at spille en større rolle i forbindelse med klimasikring- og tilpasning.

Eva Kjer på gerne lade sig inspirere
Christian Poll håber nu på, at miljøminister Eva Kjer Hansen vil lade sig inspirere af Alternativets forslag til, hvordan vi sikrer naturens rigdom til evig tid, men er også indstillet på at samarbejde med det alternative grønne flertal på Christiansborg for at få nogle af ideerne effektueret:

- Vi ser gode takter i oppositionen på naturområdet. Udover Alternativet har også De Konservative og Enhedslisten meldt positivt ud – fx i forhold til de positive effekter mere urørt skov vil have for biodiversiteten, så hvis ministeren ikke finder noget, hun kan lide, håber jeg, at der kan dannes en grøn akse på tværs, som er klar til at arbejde for at fremtidssikre vores fælles natur til fremtidig glæde og gavn, siger han.

Christian Poll glæder sig til at diskutere naturpakken og inviterer alle aktører – politiske partier, forskere, landmænd, naturvejledere, fuglekiggere og alle andre interesserede til en åben og konstruktiv dialog om, hvordan vi sikrer naturen en bedre fremtid.

Læs Alternativets naturpakke

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: