Alternativet: Her er 64 forslag til urørt skov

NATUR – I et nyt skovkatalog udpeger Alternativet 64 skovområder, som bør have førsteprioritet som urørt skov. Det svarer til et areal på størrelse med Falster. Skovkataloget er vores hjælp til regeringen, så den udvælger de skove, der er vigtigst for naturen, når naturpakken bliver forhandlet på plads, siger Christian Poll, der er partiets naturordfører.

Læg motorsaven til side, opfordrer Alternativet, som har udarbejdet et katalog med 64 områder, der skal have lov til at blive urørt skov.

For at sikre kvalitet og naturhensyn i de skovområder, der står til at blive udlagt til urørt skov i forbindelse med regeringens naturpakke, har Alternativet udarbejdet et katalog over de statsejede skovområder, som regeringen bør begynde med at udlægge til urørt skov.

Det har resulteret i en liste på ikke færre end 64 skovområder, der bør være urørt skov. Det drejer sig i alt om et område på størrelse med Falster.

- Det er glædeligt, at regeringen vil lade en større del af Danmarks statsskove i fred. Alternativets mål er 100 procent urørt statsskov, men der er regeringen desværre ikke endnu, så med denne kortlægning vil vi i det mindste inspirere dem til at begynde i de skove, der er vigtigst set fra et natursynspunkt, siger Christian Poll, naturordfører for Alternativet.

Store sammenhængende områder
Skovområderne fordeler sig over det meste af landet og er udpeget med fokus på at skabe store sammenhængende urørte skove med høj naturmæssig mangfoldighed.

Af de i alt 60.000 hektar statsskov, der er identificeret med en bioscore på over 10 på biodiversitetskortet og dermed allerede i dag har en vis artsrigdom, er 42.000 hektar meget vigtig skov.

Kun omkring 5.000 hektar af de 60.000 hektar meget vigtig eller vigtig skov, der er identificeret, er i dag urørt skov eller græsningsskov.

- Kun én procent af skoven i Danmark er i dag urørt. Hvis vi skal bremse tabet af naturens mangfoldighed, og det synes jeg helt sikkert, vi skal, får vi størst effekt ved at starte i skovene, siger Christian Poll.

- Det er her fleste truede arter lever, og det er også i skovene, at man får mest natur for pengene, argumenterer Christian Poll og henviser til, at Danmark er forpligtet af internationale aftaler til at stoppe tilbagegangen i biodiversitet.

Skove på  107.000 hektar
Alternativet lægger op til, at mest skov udlægges som urørt i Nordjylland, Midt- og Østjylland og Nordsjælland og Hovedstaden.

- Med det her katalog vil vi arbejde for at sikre, at det er den rigtige skov, der bliver urørt. Halvdelen af den skov, der i dag er urørt, har kun lille værdi. Derfor vil jeg opfordre regeringen til, at udpegningen af urørt skov i forbindelse med naturpakken sker med naturens bedste for øje, siger Christian Poll.

Naturstyrelsens skove udgør i dag 107.000 hektar. Venstre har lovet mindst 25.000 hektar urørt skov, mens Konservative har udtrykt ønske om, at 50.000 hektar udlægges. Det er syv gange billigere at beskytte biodiversitet i skovene end i det åbne land.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: