Alle havbrug skal undersøges efter ulovligheder på Hjarnø

NATUR – Alle danske havbrug bliver inden for den næste måned undersøgt efter ulovlighederne på Hjarnø Dambrug i Horsens Fjord.

Alle havbrug skal nu undersøges. Foto: Screendump

Af Flemming Seiersen, journalist

Alle danske havbrug bliver inden for den næste måned undersøgt efter ulovlighederne på Hjarnø Dambrug i Horsens Fjord. Det blev i hvert fald konklusionen og konsekvensen af det åbne samråd i Miljø- og Fødevareudvalget onsdag den 24. januar med miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Det var Socialdemokratiets miljøordfører, Chr. Rabjerg Madsen, der havde indkaldt til samrådet efter afsløringen af en række ulovlige forhold på Hjarnø Havbrug i Horsens Fjord.

Ikke betryggende at udvide antallet af havbrug
Han sagde som afslutning på samrådet, at det ikke er betryggende at udvide antallet af havbrug i de danske farvande med det meget mangelfulde tilsyn og kontrol med Hjarnø Havbrug.

Allerede i starten af samrådet kunne miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen fastslå, at Hjarnø Havbrug har overtrådt love og bestemmelser:

  • Udslip af sølvlaks i både 2015 og 2016. Udslippet afslørede, at Hjarnø Havbrug opdrættede sølvlaks, selv om havbruget slet ikke har tilladelse til at opdrætte dem
  • Ingen placeringsgodkendelse af havbruget. Den udløb i 2004 og skal fornyes hvert 10. år
  •  Ingen miljøgodkendelse
  • Ingen autorisation fra Fødevarestyrelsen.

Hedensted Kommune har ikke ført ordentlig tilsyn
Esben Lunde Larsen erkendte også, at Hedensted Kommune, der er tilsynsmyndighed, når havbruget ligger mindre end 1 sømil fra kysten, ikke har ført et ordentlig tilsyn. Det er hans ministerium i dialog med kommunen om, som han udtrykte det. Hvilke konsekvenser det manglende tilsyn vil få, kunne han ikke sige. Dog vil han ikke ændre , at det er kommunerne, der har tilsynspligten.

Chr. Rabjerg Madsen kunne på samrådet konstatere, at det hele har sejlet. Maria Reumert Gjerding fra Enhedslisten, sagde, at alle implicerede myndigheder har begået fejl. Bl.a., fordi de ikke har informeret hinanden om problemerne på Hjarnø Havbrug. Det er besynderligt, hvordan det kan ske? Hvad er det, der foregår, spurgte hun.

Også besynderligt for ministeren
- Det virker også meget besynderligt på mig. Jeg går da selvfølgelig ud fra, at de implicerede myndigheder holder hinanden informeret, sagde Esben Lunde Larsen. Det her er et eksempel på, hvordan det netop ikke skal være. Vi skal derfor nu sikre, at det ikke sker igen ved at lave et set-up, der forhindrer det.

Det var Danmarks Sportsfiskerforbund, der bragte sagen frem i september 2017, da nogle af deres medlemmer fangede sølvlaks i Horsens Fjord. Maria Reumert Gjerding fra Enhedslisten fandt det besynderligt, at der først nu sker noget. Ministeren sagde, at man straks satte en undersøgelse i gang, men det tager tid. Alt bliver gennemtrawlet, som han sagde.

Hjarnø Havbrug har sat næsten 30.000 sølvlaks ud
I 2016 benægtede Hjarnø havbrug, at de opdrættede sølvlaks ud. Ikke desto mindre havde de sat 15..000 sølvlaks ud i 2015 og igen 14.000 i 2016.

Chr. Rabjerg Madsen mistænker Hjarnø havbrug for at have sat mange flere ud, da det viser sig, at de har importeret 500.000 sølvlaks-æg fra Canada. Bliver der kun 30.000 fisk ud af dem, spurgte han. Hedensted Kommune som tilsynsmyndighed har dog ikke efterprøvet ellerundersøgt havbrugets oplysninger,

Maria Reumert Gjerding ville til slut gerne vide, hvilke konsekvenser hele denne sag får fra Hjarnø Havbrug med alle de overtrædelser firmaet har begået og samtidig bevidst fortiet eller givet forkerte oplysninger.

Esben Lunde Larsen svarede, at sanktionerne er bødestraf.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: