Esben Lunde måtte trække i land om havbrug

NATUR – En stærkt presset miljøminister på tilbagetog om forurening fra havbrug. Udledningen fra havbrug vil påvirke havmiljøet, erkender Esben Lunde. Men hvor meget, kunne han ikke svare på.

Esben Lunde Larsen måtte hårdt presset erkende, at havbrug forurener havmiljøet. Men hvor meget, kan han ikke svare på. Foto: Claus Bjørn

Af Flemming Seiersen, journalist

Miljøminister Esben Lunde Larsen (Venstre) er på tilbagetog. Han har utallige gange garanteret for, at udledning fra nye havbrug i Kattegat IKKE vil gå ud over miljøet. Det er blevet nøje undersøgt, har han fastslået.

Men stærkt presset af Enhedslistens Maria Reumert Gjerding måtte han onsdag den 14. juni trække i land i et næsten tre timer langt samråd i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Her blev han afkrævet dokumentation for sin bastante påstande. Efter mange og gentagne spørgsmål fra Maria Reumert Gjerding måtte han til sidst svare, at udledning fra havbrug vil påvirke havmiljøet. Hvor meget udledningen vil skade, kunne han ikke svare på. Om de nøje undersøgelser henviste han til to rapporter. De gav dog ingen dokumentation for de nøje undersøgelser, fastslog udvalgets modstandere af havbrug.

Tilfældige eksperter
Miljøministeren nåede dog inden at betegne eksperters udsagn om, at udledningen vil skade, og at der ikke findes et miljømæssigt råderum, som tilfældige eksperter.

- Jeg håber de ved, hvad de snakker om. Især, hvordan Helcom (samarbejde mellem alle lande omkring Østersøen og dermed Kattegat) arbejder med miljømæssige råderum. Ellers bør de ikke sige noget, sagde Esben Lunde Larsen.

Det var Marie Reumert Gjerding, der havde indkaldt til samrådet. Hun ønskede dokumentation for, at det miljømæssige råderum findes. Esben Lunde Larsen hele tiden brugt det miljømæssige råderum som et argument for nye havbrug. Igen hårdt presset af adskillige spørgsmål, svarede ministeren, at råderummet er politisk-administrativt valgt.

Begrebet miljømæssigt råderum findes ikke i Helcom-samarbejdet eller organisationens rapporter. I Helcom er man blevet enige om, hvor meget udledningen af kvælstof og fosfor skal reduceres. Danmark ligger under kravet om kvælstofudledning. Derfor mener miljøministeren, at den forskel der er mellem, hvor meget Danmark må udlede, og det vi rent faktisk udleder, er det miljømæssige råderum, som så kan fyldes op igen.

Danmark eneste land, der mener det
Alle de øvrige lande i Helcom mener ikke, at man bare kan fylde op igen med udledninger til grænsen af det tilladte, når et land først har reduceret udledningen. Dette problem bliver taget op i Helcom. Trine Torp fra Socialistisk Folkeparti spurgte – også gentagne gange – om Danmark vil fastholde sin enegang. Det ville Esben Lunde Larsen ikke svare på.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: