Alle EU-lande har mere natur end Danmark

NATUR – Danmark ligger nu helt i bund blandt EU-landene, når det gælder beskyttet natur, de såkaldte Natura 2000 områder.

Vi har ikke plads til naturen i Danmark. Foto: Danmarks Naturfredningsforening

Danmark ligger nu officielt i bund på en absolut sidsteplads blandt samtlige EU medlemslande, oplyser Danmarks Naturfredningsforening med henvisning til nye tal fra EU.

EU har opgjort andelen af landareal udpeget som beskyttede naturområder, også kaldet Natura 2000 områder.

Danmark har kun udpeget 8,32 procent af landarealet.

Til sammenligning topper Slovenien. Her er et fire gange større del af landarealet end Danmark med hele 37,85 procent.

Politisk vilje mangler
Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, skyder skylden på politikerne. Hun mener, der mangler politisk vilje til at prioritere natur og biodiversitet.

- Den biologiske mangfoldighed forsvinder mellem hænderne på os. Der er mange faktorer, der spiller ind, men nok den væsentligste er, at den politiske vilje til at passe på vores natur simpelthen ikke er til stede. Naturindsatser er således typisk blot et halehæng til landbrugspolitik, fiskeripolitik eller lignende. Først når naturen får sin egen helhjertet politik vil vi være i stand til at vende tabet af biodiversitet til fremgang, siger hun.

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU landene, og sikre sammenhæng i naturen.

Årsagen til, at Danmark er røget i bund skyldes ifølge Danmarks Naturfredningsforening, at England har udpeget flere Natura 2000 områder og derved har overhalet Danmark, så vi ender som en ynkelig nummer sjok.

Danmark er ikke blot bagerst med udpegningen af områder, der er også endog meget lang vej til at nå de fastsatte mål for områderne.

Plads og sammenhæng
- Vi håber, at regeringen blandt andet vil udforme og realisere et grønt danmarkskort, der kan være med til at give naturen mere plads og bedre sammenhænge. Vi håber også, at kommunerne, der har fået mere ansvar for naturen, også vil presse på. Vi kan ikke gøre ingenting, for med de nuværende indsatser får vi ikke stoppet tabet af biologisk mangfoldighed, men vil snarere miste endnu flere arter, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

En ny meningsmåling viser, at størstedelen af befolkningen er stærkt utilfredse og dumper regeringen for dens indsats for natur, klima og miljø.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: