Natur og miljø vigtigere end landbrugets økonomi

NATUR – Et flertal af danskerne vægter hensynet til natur og miljø højere end hensynet til landbrugets økonomi. Det viser en meningsmåling, Danmarks Naturfredningsforening fik foretaget før folketingsvalget.

57 procent af befolkningen vægter natur og miljø højere end landbrugets økonomi. Foto: Ulla Skovsbøl

Natur og miljøhensyn er vigtigere end hensynet til landbrugets økonomi, mener næsten seks ud af ti danskere. Det viser en meningsmåling, Gallup har foretaget for Danmarks Naturfredningsforening.

Dermed er næsten seks ud af ti vælgere lodret uenige med blå blok, som åbent gik til valg på at lempe miljøkravene til landbruget og vandt flertallet med et enkelt mandat.

Klar forskel
Undersøgelsen, der blev offentliggjort på valgdagen, viser også en klar forskel mellem blokkene, når det gælder vægtningen af hensyn til landbrugets økonomi og miljøhensyn.

57 procent af de adspurgte svarer, at de er uenige eller overvejende uenige i, at der skal slækkes på miljøhensyn for at hjælpe landbruget økonomisk, mens 34 procent erklærer sig enige eller overvejende enige i, at der skal slækkes på miljøkrav af hensyn til landbrugets økonomi.

Blå blok vil slække krav til landbruget
- Vi har ønsket at afdække danskernes holdning til miljøbeskyttelse. Det vil vi, fordi der netop nu trækkes voldsomt i retning af at slække eller helt droppe miljøindsatserne, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Blå blok har bebudet, at de nye vandplaner skrottes efter et valg, randzonerne og efterafgrøder ryger også, ligesom husdyrtrykket af især svin får en ekstra omgang. De borgerlige partier er også parate til at give landbruget lov at gøde mere, selvom Danmark tværtimod skal reducere forureningen af kvælstof. Alt i alt en voldsom forringelse af miljøbeskyttelsen, der vil sætte arbejdet for at rette op på forureningen fra landbruget årtier tilbage, mener Danmarks Naturfredningsforening.

Gallup undersøgelsen viser også en klar forskel på de to fløje i dansk politik, når det gælder miljøbeskyttelse. 76 procent af rød bloks vælgere ønsker ikke at slække på miljøkravene til landbruget for at hjælpe erhvervet økonomisk. Det synspunkt deles kun af 31 procent af blå bloks vælgere.

Landbruget råder over 62 procent af det danske areal. Det er mere end i noget andet land.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: