Aktivister klager til EU over loven om nye havbrug

NATUR – Endnu en klage til EU over regeringens omstridte lov om nye havbrug. Denne gang fra Havbrugsgruppen Ebeltoft.

Store havbrug vil betyde mere forurening med tungmetaller, medicinrester og kvælstof. Her ses Samsøs borgmester Marcel Meijer i en protestaktion om bord på kutteren Anton. Foto: Greenpeace

Af Flemming Seiersen, journalist

Ikke så snart er en klage fra Socialistisk Folkeparti på Djursland og Samsø indgivet til Europarlamentets Borgerklageudvalg over loven om nye havbrug, før den næste kommer. Denne gang fra Havbrugsgruppen Ebeltoft til Generaldirektoratet for Maritime Anliggender og Fiskeri.

- Loven opfylder ikke Kommissionens målsætning om at »øge udbuddet af akvakulturprodukter af høj kvalitet til forbrugerne i EU for derigennem at modvirke en stigende import af disse produkter«, hedder det i klagen, som er indsendt af formanden Thorkild Hansen, Jeppe Hansen og Jens Kannegaard.

Danmark prøver at omgå EU’s direktiver
Den danske regering prøver at omgå både EU’s Havstrategi- og Vandrammedirektiv og derved booste den danske havbrugssektor. Den producerer primært rogn fra regnbueørreder til det japanske marked og øger altså ikke udbuddet af fisk af høj kvalitet til forbrugerne i EU, som EU’s direktiver ellers kræver, hedder det i klagen.

Hvis nye havbrug anlægges, vil det betyde en industriel udnyttelse af havområder især ved Djurslands kyst. Det sker, inden der er lavet en egentlig havplan med offentlig høring. Myndighederne har lokaliseret 8 havbrugszoner – 5 af den ud for Djurslands kyst. De optager et område på 600 kvadratkilometer. Dertil kommer eventuelle kompenserende muslingefarme.

Der findes ikke dokumentation for det miljømæssige råderum, som regeringen bruger som begrundelse for anlæggelse af nye havbrug. Tværtimod er udledningen af kvælstof i Kattegat steget fra 52.312 tons i 2012 til ca. 62.000 tons i 2015. det viser tal fra Nationalt Center for Miljø og Energi.

Krav om pålæg til den danske stat
Havbrugsgruppen Ebeltoft beder derfor EU-kommissionen om bl.a.:

  • At pålægge den danske stat at ændre strategien.
  • At undersøge, om der kan stilles EU-midler til rådighed for gennemførelsen af havbrug.
  • At pålægge den danske stat ikke at tillade etablering af nye havbrug, før der foreligger en godkendt havplan.
  • At pålægge den danske stat at dokumentere den aktuelle miljøbelastning og det miljømæssige råderum.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: