Afsmeltning af Arktis går nu dobbelt så hurtigt

KLIMA – Afsmeltningen i Arktis er fordoblet siden 2008. Det konkluderer en ny rapport fra Arktisk Råd i dag. Rapporten understreger nødvendigheden af vores omstilling til mere vedvarende energi – ikke bare i Danmark, men globalt, siger Lars Chr. Lilleholt.

Afsmeltningen foregår langt hurtigere end for blot få år siden, og det vil få store konsekvenser i de kommende årtier. Foto: Colourbox

En ny rapport fra Arktisk Råd tegner et ildevarslende billede af de globale klimaforandringer.

Opvarmningen af Arktis sker mere end dobbelt så hurtigt som på resten af kloden, og afsmeltningen går stadig hurtigere, fremgår det af rapporten, der udkommer i dag.

- Rapporten viser, at afsmeltningen fra Grønland er fordoblet siden 2008 og syvdoblet siden 1995, siger DR’s klimaekspert Jesper Theilgaard til DR Nyheder.

Ifølge rapporten vil den øgede afsmeltning af isen betyde højere vandstande, og det kan få store miljømæssige, humanitære og økonomiske konsekvenser verden over.

Til gengæld vil en ambitiøs reduktionsindsats (på højde med Paris-aftalens mål om en global temperaturstigning på under 2 grader Celsius) betyde, at man på længere sigt kan undgå de værste påvirkninger.

Lilleholt: Nødvendigt at omstille til vedvarende energi
- SWIPA-rapporten tegner et bekymrende billede af situationen i Arktis. Jeg vil gerne kvittere for et stykke solid, international forskning med tydeligt dansk aftryk. Det ligger mig meget på sinde, at vi fra dansk side gør, hvad der er muligt for at kaste lys over klimaudfordringerne, siger Lars Chr. Lilleholt, energi-, forsynings- og klimaminister.

Ifølge ham understreger rapporten nødvendigheden af vores omstilling til mere vedvarende energi – ikke bare i Danmark, men globalt.

- Danmark har blandt andet en række landesamarbejder med verdens største vækstøkonomier, heriblandt Kina og Etiopien, om at vise dem vejen mod mere vedvarende energi. Samtidig er regeringens målsætning om, at mindst 50 procent af vores energiforbrug skal komme fra vedvarende energi i 2030, forhåbentlig fortsat med til at inspirere de andre lande. En ambition, som også vil blive afspejlet i den kommende energiaftale, siger Lars Chr. Lilleholt.

Olieboring fortsætter uanfægtet
Projektleder for Greenpeace´s Aktiskampagne, Sune Scheller peger på det absurde i, at man fortsætter med at bore efter mere af den olie, som er en afgørende del af problemet.

- Det er ubeskriveligt deprimerende endnu engang at være vidne til rekordafsmeltning i Arktis, og smerten bliver på ingen måde mindre af, at der trods situationens alvor, lige nu er fuld fart på nye planer bl.a. i den norske del af Arktis om at bore efter mere af den olie, der netop er en afgørende del af årsagen til problemet, siger Sune Scheller.

- ”Der er ingen argumenter, der burde holde i retten, for at pumpe mere olie op i sårbare dele af verden som Arktis, og dagens SWIPA-rapport burde være bevismateriale nok i sig selv. Olieboring i Arktis er hovedløst set med miljøbrillerne på, og samtidig er det i direkte konflikt med Parisaftalen, mener han.

Bidrag fra danske forskere
Rapporten Snow, Water, Ice, and Permafrost in the Arctic (SWIPA) 2017 fra Arktisk Råd er blevet til med bidrag fra en række forskere fra det danske forskningsmiljø.

- Den systematiske vidensopbygning om klimaforandringerne, som Danmark bidrager til, er af grundlæggende betydning for de politiske beslutninger på klimaområdet – både i Danmark og internationalt, siger Lilleholt.

Rapporten præsenteres i dag på en konference i Virginia i USA.

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: