30.000 tons madspild skal reddes i storkøkkener

MAD – Madspildsjægere fra Teknologisk Institut skal hjælp de danske storkøkkener med at halvere madspildet.

Madspildsjægere vil hjælpe storkøkkener med at mindske madspildet.

Hvert år går der 21.000 tons mad til spilde i de danske institutioner, mens kantiner og catering tegner sig for 10.000 tons, viser tal fra Miljø- og Fødevareministeret.

Men det skal der rettes op på med et nyt initiativ, der gør det muligt for op mod 40 storkøkkener at søge om hjælp til at bekæmpe madspild med fuldt tilskud.

Hjælpen kommer fra Madspildsjægere fra Teknologisk Institut.

- Storkøkkener har naturligvis allerede stor fokus på reduktion af madspild. Men vores erfaringer viser, at nye øjne på arbejdsprocesser giver mulighed for yderligere reduktion af madspildet. Det kan være, at det viser sig, at køkkenerne sender for store portioner ud, og råvarer som hidtil at blevet kasseret, faktisk kan anvendes til andre måltider eller ingredienser, siger centerchef Anette Gravgaard, Teknologisk Institut.

Muligt at halvere madspildet
En målrettet indsats kan halvere madspildet, viser erfaringerne.

Når en madspildsjæger skal identificere muligt madspild i et storkøkken, måles spildet over en periode på omkring tre uger via en weblog – et brugervenligt online værktøj.

Derefter afholdes madspilds-workshops, hvor madspildsjægeren sammen med køkkenmedarbejderne ser på, hvordan man kan reducere spildet ud fra målingerne af, hvilke fødevarer, køkkenet aktuelt kasserer. Resultatet bruges til at udarbejde konkrete handleplaner til at mindske madspildet.

Projektet Madspildsjægerne finansieres af Miljø- og Fødevareministeriet, hvor op til 40 danske storkøkkener kan medvirke. For at deltage i projektet, skal køkkenerne tilberede mere end ca. 400 måltider pr. dag. Også den den geografiske spredning prioriteres.

Hvert år går der 21.000 tons mad til spilde i de danske institutioner, mens kantiner og catering tegner sig for 10.000 tons.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: