27.000 nyfødte Jersey-kalve aflives

ØKOLOGI – 27.000 nyfødte Jersey-tyrekalve ender hvert år deres korte liv med en boltpistol for panden. Heriblandt mange økologiske. Det er et kæmpe etisk problem, erkender Thise & Ko, Jersey Græskalv, Kalø Kalven og Velfærdsdelikatesser. De tror på, at de titusinder af Jersey-tyrekalve kan vendes fra overskudsprodukt til profitabel forretning.

Hver dag afliver landmændene tusindvis af de små Jersey-tyrekalve, fordi det ikke kan betale sig at fede dem op til slagtning. Foto: Colourbox

Af Maria Dyrby Nielsen, cand. scient. techn., Integrated Food Studies

Hvert år aflives omtrent 27.000 Jersey-tyrekalve i Danmark.

Denne fejl-udnyttelse af kalvene skyldes primært Jersey-racens små slagtekroppe, langsomme tilvækst samt en slagtekvalitet, som gør, at kødet bliver diskvalificeret på slagterierne.

Landmændene står selv for at aflive tyrekalvene, hvilket udgør et etisk dilemma i deres hverdagspraksis.

Men det er spild af ressourcer at aflive Jersey-tyrekalvene, da spisekvaliteten er uovertruffen, og produktet har dermed et reelt markedspotentiale blandt de danske forbrugere.

Det viser resultaterne fra et speciale, skrevet af skribenten til nærværende artikel, fra fødevareuddannelsen Integrated Food Studies i København.

I specialet har jeg undersøgt markedsmulighederne for kød fra Jersey-tyrekalve i Danmark. Specialet er udarbejdet i samarbejde med fire cases med baggrund i økologisk produktion, som alle arbejdede mod at udnytte Jersey-tyrekalve til kødproduktion.

Forsiden af rapporten om markedspotentialet for økologisk kød fra Jersey-tyrekalve.

Erfaringer fra fire cases

De fire cases, som er inkluderet i specialet, er Jersey Græskalv, Kalø Kalven, Thise & Ko samt Velfærdsdelikatesser.

Jersey Græskalv er en privat sammenslutning af landmænd, der opdrætter Jerseytyrekalve.

Kalø Kalven er et projekt i regi af Kalø Økologiske Landbrugsskole, der får overskudskalve fra en nærliggende gård, hvorefter skolen opdrætter dem og anvender dem som en del af undervisningen på landbrugsskolen.

Thise & Ko er et projekt fra Thise Mejeri, der i midten af august 2016 lancerede økologiske kødprodukter fra mejeriets andelshavere i Coop-butikkerne.

Velfærdsdelikatesser er et projekt under Dyrenes Beskyttelse, der arbejder på at fremme mindre produktioner, der arbejder med høj dyrevelfærd.

Som en del af markedsundersøgelsen undersøgte specialet de muligheder og udfordringer, som de fire cases havde erfaret i forbindelse med implementeringen og opstarten af deres projekter.

Suveræn spisekvalitet, men snævert kendskab
Resultaterne fra specialet viser, at der er anseelige markedsmuligheder for kalvekød af Jersey-tyrekalve i Danmark, hvilket i høj grad skyldes kalvekødets suveræne spisekvalitet, samt dyrevelfærden og det etiske aspekt bag produktionen.

Derudover er de aktuelle fødevaretrends omkring lokale økologiske fødevarer, »fra jord til bord« og gårdbesøg med til at understøtte et marked for kødproduktet.

Resultaterne viser dog også at den nuværende praksis hos især slagterierne er svære at ændre, hvilket hindrer afsætningen.

Derudover er kendskabet til Jersey-tyrekalvenes skæbne og kødproduktet ikke alment kendt blandt forbrugerne, hvilket kan være en hindring for salget.

Undersøgelser viser, at forbrugerne har svært ved at vurdere god kødkvalitet i supermarkederne og egenskaber som for eksempel høj fedtmarmorering og gullig talg opfattes oftest negativt og fravælges.

Fremadrettede tiltag
På baggrund af resultaterne foreslår skribenten seks anbefalinger for at sikre en fremtidig udnyttelse af Jersey-tyrekalvene:

  • Netværk for jerseyproducenter med køb/salg af overskudstyrekalve.
  • Fokus på branding, marketing og ’den gode historie’ bag produktionen.
  • Forbrugeroplysning/oplysningskampagne om Jersey-tyrekalve og kødets spisekvalitet.
  • Nærmere undersøgelse af salgspotentialet i forskellige distributionskanaler (nicheprodukt eller mainstream).
  • Ændrede klassificeringssystemer på slagterierne.
  • Undervisning om udnyttelse af Jersey-tyrekalve på landets landbrugsskoler.

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: