NOAH: Her er skitsen til en bæredygtig kost

MAD – Vi kan spise 150 gram kød om ugen uden at ødelægge klima, natur og miljø. Ved at spise mere fornuftigt og omstille landbruget kan vi brødføde 37 millioner mennesker i de nordiske lande.

Alene i de nordiske lande kan vi brødføde 37 millioner mennesker i 2030, hvis scenariet med 150 gram kød per uge gennemføres. Det vil sige otte millioner flere, end man forventer, der vil bo i Norden. Foto: Søren Gammelmark

Det globale fødevaresystem belaster klima, natur og miljø, og jo mere kød vi spiser, desto værre bliver det.

Husdyrholdet er ansvarlig for den største belastning, og det meste af verdens landbrugsjord anvendes i dag til at dyrke foder til køer, svin og fjerkræ. Men desværre går op mod 80 til 90 procent af afgrødernes energi og protein tabt, når vi sender foderet igennem dyrene for at få kød, mælk og ost.

Ved at dyrke afgrøder, der kan anvendes direkte til menneskeføde, kan vi designe et landbrug, der producerer mad til langt flere mennesker på det samme areal, men på en langt mindre belastende måde.

Økologi og mindre kød
Omstilling til et ressourceeffektivt og økologisk jordbrug vil løse mange af de problemer, vores fødevaresystem forårsager for øjeblikket. Men det kræver, at vi også ændrer på, hvad vi spiser. Det viser undersøgelsen Future Nordic Diets, som Sveriges Landbrugsuniversitet har lavet i samarbejde med NOAH og andre nordiske NGO-organisationer.

- En større del af kosten skal være vegetabilsk, men der er også animalske produkter på en bæredygtig menu, for husdyr kan bidrage til at bevare biodiversiteten, siger Bente Hessellund-Andersen fra miljøgruppen NOAH.

80 eller 150 gram kød pr. uge
I rapporten når vi frem til, at vi i gennemsnit kan spise ca. 80 gram kød per uge, hvis husdyr primært holdes på de naturområder, der bedst kan bevares, når de afgræsses af husdyr. Dyrenes foder suppleres med rester fra fødevareindustrien. Hvis vi også lader kløvergræs fra det økologiske sædskifte indgå som foder, kan vi spise ca. 150 gram kød per uge, forklarer hun.

- I scenariet med 150 gram kød per uge kan vi opretholde vores nuværende forbrug af mælkeprodukter, og samtidig bringe kostens klimabelastning ned på, hvad der svarer til en udledning på 0,48 ton CO2 per person per år, siger Bente Hessellund-Andersen.

Hvis kløvergræsset i det økologiske sædskifte ikke anvendes som husdyrfoder, kan vi i gennemsnit spise 80 gram kød ugentligt, og forbruget af mælkeprodukter skal halveres. Til gengæld bliver klimabelastningen mindre, nemlig kun hvad der svarer til 0,36 ton CO2-udledning per person per år, siger hun.

Begge scenarier er balanceret, så vi får dækket vores behov for energi, proteiner og andre vigtige næringsstoffer, hvis vi supplerer med fisk én gang om ugen.

Vi kan brødføde 37 millioner i Norden
Hvis scenariet med 150 gram kød per uge gennemføres, kan vi brødføde 37 millioner mennesker allerede i 2030, viser beregninger i rapporten. Det vil sige  otte millioner flere, end der til den tid forventes at bo i Norden.

I 80 grams-scenariet kan vi brødføde 31 millioner mennesker. Det vil sige to millioner flere, end der til den tid bor i Norden. Begge scenarier reducerer klimabelastningen markant. Scenariet med færrest dyr er bedst for klimaet, mens scenariet med flere husdyr bidrager mest til den globale fødevareforsyning.

Interessen for bæredygtig kost er heldigvis voksende, noterer NOAH. Og både offentlige og private institutioner har arbejdet for at øge andelen af vegetarretter i skolekøkkener og kantiner. Det er især sket i forbindelse med omlægning til økologisk mad.

Myndigheder i Sverige anbefaler mindre kød
- I Sverige går Fødevarestyrelsen direkte ind med anbefalinger om at reducere mængden kød i kosten. Og sidste år blev der fremlagt en fødevarestrategi for Sverige, som bragte mad og landbrug tættere på hinanden. Strategien kan dog kritiseres for at have for lille fokus på miljø og bæredygtighed, siger Kajsa Pira fra AirClim i Sverige, som også har været med til at skrive rapporten.

Danmark mangler mål for en bæredygtig kost. Folketinget bør vedtage virkemidler og anbefalinger, som kan danne grobund for en omstilling til en mindre produktion af husdyr og mindre kød i vores spisevaner, skriver NOAH i en omtale af rapporten.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: