262 mio. kr. til at lave gylle om til gas

Der bliver for alvor sat turbo på dansk biogas, håber Fødevareministeriet, som uddeler en kvart milliard kroner til nye biogasprojekter. Resultatet er flere arbejdspladser i Jylland og på Fyn, en udbygning af den vedvarende energi og mindre gyllehørm på markerne.

Gylle, der omdannes til biogas, skal hentes i store tankbiler. Her er det tankvogne, der henter gylle til Maabjerg BioEnergy ved Holstebro.

Interessen for at etablere biogasanlæg i Danmark er eksploderet i kølvandet på, at regeringen har åbnet anlægspuljen for biogasanlæg og det nyeste energiforlig, der sikrer bedre priser for biogassen.

Ti store fællesanlæg, fire økologiske gårdanlæg og fem konventionelle gårdanlæg får støtte for i alt 262 millioner kroner, så der i fremtiden kan laves brændstof og varme i de danske hjem af gylle og andet affald.

- Nu kommer vi for alvor i gang, og støtten til biogasanlæg betyder nye arbejdspladser og klimavenlig energi. Byggeriet af nye biogasanlæg har desværre stået bomstille under den borgerlige regering. Nu har vi opprioriteret området kraftigt. Det er derfor meget glædeligt, at der har været så massiv interesse for ordningen, så vi nu for alvor kan sætte turbo på udviklingen, siger fødevareminister Mette Gjerskov.

Fra gødning til gas
Støtten til de nye og eksisterende anlæg vil betyde, at mere end to millioner ton husdyrgødning bliver til næsten 38 millioner m3 biogas. Gassen kan eksempelvis bruges som brændstof, som det er tilfældet i Thy, hvor de lokale busser kører på gas, der er lavet af gylle på to forskellige gårde.

- Gylle er et led i regeringens ambition om at gøre Danmark grønt og uafhængigt af olie, kul og naturgas. Nu kickstarter vi den danske biogas, og forhåbentlig bliver det starten på et dansk biogas-eventyr med et stort potentiale for både landmænd, eksport af viden og teknologi og dermed flere danske arbejdspladser. Samtidig kan vi glæde os over, at gyllen lugter mindre ude på markerne, når den er gasset af først, siger Mette Gjerskov.

I alt er der modtaget ansøgninger for flere end 800 millioner kroner.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: