​Soja fordriver og forgifter lokale folk

LANDBRUG – Dansk landbrug importerer store mængder soja fra Sydamerika, der rydder skovene. Rydning af chacoskoven fratager også oprindelige folk deres jagtmarker, mens store monokulturelle sojalandbrug optager deres jord og forhindrer dem i at have eksistenslandbrug.

Candida Benitez blev tvunget til at flytte fra sin jord, efter store virksomheder fældede skoven. Hun bor og arbejder nu på en losseplads. Foto; Jim Wickens, Ecostorm via Mighty Storm

Af Gry Bossen, kampagne- og klimagruppekoordinator i Verdens Skove

Dansk landbrug importerer store mængder soja fra Sydamerika, der rydder Granchaco skovene. Gran Chacos skove er hjem for mange oprindelige folk som stadig er jæger-samlere. De er afhængige af Chacoskovene for at overleve.

Når skovene bliver fældet for at oprette kæmpe sojaplantager så forsvinder de oprindelige og lokale folks jagtmarker og mulighed for at finde føde i skoven. Ligeledes efterlader de store monokulturer sjældent plads til små subsistenslandbrug til de lokale, der derfor mister deres mulighed for at brødføde dem selv.

Sojaproducenterne har ikke altid ret til at bruge den jord de planter på og overtræder de lokale folks rettigheder når de indtager jorden. Uden fødegrundlag og ordentlig kompensation for deres mistede jord, må mange flytte fra deres jord, for at søge at brødføde sig selv andre steder.

LÆS OGSÅ: Dansk kød rydder regnskov i Sydamerika

Sojaplantager bruger store mængder glyfosat
De fleste sojalandbrug på afskovede områder bruger i høj grad ukrudtsmidlet Glyfosat (markedsført af Monsanto ligesom Roundup).

Glyfosat er et meget omdiskuteret sprøjtemiddel, som EU, efter megen debat, har besluttet at forny licensen på i yderligere 5 år. Samtidig har Frankrigs regering, på baggrund af sine egne undersøgelser, erklæret, at de vil bandlyse glyfosat så snart et alternativ er fundet og senest inden 3 år, mens Danmark har forbudt sprøjtning med glyfosat efter første spirring af afgrøderne.

Verdensbanken rapporterer, at brugen af landbrugskemikalier er steget med 1000 procent i de sidste 20 år i Argentina som resultat af et skift til genetisk modificeret soja, der er resistent over for glyfosat og dermed tillader mere sprøjtning.

Sojaplantagerne påvirker lokale folks helbred
Soja industriens destruktive færd går altså ikke kun ud over miljøet, men har også enorme menneskelige implikationer. De store monokulturer har negative konsekvenser for vandmiljøet og for de lokale folks sundhed og deres muligheder for at blive og opretholde et liv på deres jorde.

De steder hvor de lokale folk formår at opretholde et livsgrundlag og dermed bliver boende som naboer til sojaplantagerne har det derimod ofte store konsekvenser for deres helbred.

Lokale landsbyer fortæller hvordan de fly der sprøjter sojamarkerne også flyver over deres landsbyer og sprøjter dem. De oplever at de og deres familier bliver syge og at deres husdyr dør, som følge af oversprøjtningen. Generelt ser man lige nu at flere babyer fødes med defekter, mens antallet af kræftramte stiger.

Gennemsnitligt skyldes 19 procent af alle dødsfald i Argentina kræft, mens det i sojaproduktionsområderne er mere end 30 procent, hvilket leder til bekymring om, hvordan udbredt pesticid- og kemikaliebrug i blandt andet Chacoen påvirker menneskers helbred.

Abelino Garcias fra det oprindelige Y'apó folk i Paraguay. Han fortæller, at hans samfund blev overfaldet af bevæbnede sikkerhedsfolk fra landbrugsindustrien, for at få dem væk fra deres jord, De smadrede huse og tævede folk og nogle gravide kvinder mistede deres børn. Abelino Garcias lever i angst for at at sikkerhedsfolkene kommer tilbage.

Skriv under og læg pres på landbrugsindustrien
Det er i Verdens Skoves nye rapport påvist at soja dyrket i områder hvor lokale folk er blevet udsat for ovenstående, kommer til Danmark.

Det er en af flere grunde til, at landbrugsindustrien bør tage ansvar for, at den soja, de importerer, ikke er dyrket på ulovligt indtaget jord eller har krænket oprindelig og lokale folks rettigheder. Derfor kører Verdens Skove lige nu en kampagne, som sætter fokus på landbrugsindustriens rolle i importen af den problematiske soja.

Via kampagnen vil Verdens Skove kræve, at landbrugsindustrien tager større ansvar for, at den soja, de importerer, ikke har overtrådt lokales rettigheder og forårsaget skade på deres helbred. Du kan hjælpe os med at lægge pres på landbrugsindustrien ved at skrive under på vores kampagne og dermed bede landbrugsindustrien om at leve op til deres ansvar.

Du kan støtte Verdens Skoves soja-kampagne her

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: