Vi skal skære 75 procent af kødforbruget

KLIMA – Kødforbruget skal beskæres drastisk for at undgå klimakaos. Vi skal spise 75 procent mindre oksekød og fem gange flere bønner og linser. Gennemgribende omstilling af vores landbrug og fødevaresystem er nødvendig for at undgå klimakaos, konkluderer forskere i et nyt omfattende studie.

Kødproduktionen er voldsomt klimabelastende. Oksekød og andre kødprodukter topper listen over de madvarer, som giver størst negativ klimaeffekt. En hel eller delvis vegetarisk kost er langt bedre for både klima og miljø. Foto: Colourbox

Hvis vi vil undgå de farlige og mest ødelæggende klimaændringer, er det nødvendigt med en gennemgribende omstilling af landbruget, det globale fødevaresystem og hele vores madkultur.

Det konkluderer en nyt og meget omfattende studie, som er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature: »Options for keeping the food system within environmental limits«.

Ifølge den britiske avis The Guardian er studiet det hidtil mest grundige, blandt andet fordi forskerne kombinerer data fra alle lande for at vurdere fødevareproduktionens indvirkning på det globale miljø.

LÆS OGSÅ: Fødevaresystemet er på kanten af kollaps

75 procent mindre oksekød
I de vestlige lande skal produktionen af oksekød reduceres med 90 procent og mælkeforbruget med 60 procent. Til gengæld skal vi spise fire-seks gange flere bønner og linser, siger forskerne.

Den gennemsnitlige verdensborger skal spise 75 procent mindre oksekød, 90 procent mindre svinekød og halvere forbruget af æg. Til gengæld skal der tre gange så mange proteinrige bønner og linser på tallerkenen og fire gange så mange nødder og frø.

Det vil kunne halvere udledningen af drivhusgasser fra husdyr, og en bedre styring af gødningen vil kunne gøre det muligt at reducere husdyrholdet yderligere.

Det kan blive meget værre
Allerede i dag forårsager den industrielle fødevareproduktion store skader på klima og miljø, fordi den store animalske produktion af kvæg, svin og fjerkræ udløser voldsom udledning af drivhusgasser. Hertil kommer skovrydning, vandmangel  og forurening af vandmiljø og grundvand.

Men det kan blive meget værre, advarer forskerne. Frem mod 2050 vil verdens befolkning stige med 2,3 milliarder og velstanden vokse, hvilket vil gøre det økonomisk muligt for endnu flere mennesker at spise samme mængder kød, som vi gør i USA og Vesteuropa.

- Det er temmelig chokerende, siger dr. Marco Springmann, University of Oxford, som har ledet den internationale forskergruppe til The Guardian.

Han frygter, at vi er ved at sætte hele bæredygtigheden i fødevaresystemet over styr, fordi den voksende animalske produktion har nået et omfang, der støder mod naturens miljø- og klimagrænser.

Ifølge studiet tegner produktionen af animalske produkter tre fjerdedel af de fødevarerelaterede drivhusgasemissioner (72-78 procent af de samlede landbrugsemissioner).

 

Her er hvad forskerne selv skriver om deres forskning i sammendraget i en artikel i tidsskriftet Nature:

» The food system is a major driver of climate change, changes in land use, depletion of freshwater resources, and pollution of aquatic and terrestrial ecosystems through excessive nitrogen and phosphorus inputs. Here we show that between 2010 and 2050, as a result of expected changes in population and income levels, the environmental effects of the food system could increase by 50–90% in the absence of technological changes and dedicated mitigation measures, reaching levels that are beyond the planetary boundaries that define a safe operating space for humanity. We analyse several options for reducing the environmental effects of the food system, including dietary changes towards healthier, more plant-based diets, improvements in technologies and management, and reductions in food loss and waste. We find that no single measure is enough to keep these effects within all planetary boundaries simultaneously, and that a synergistic combination of measures will be needed to sufficiently mitigate the projected increase in environmental pressures.«

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: