Landbruget fastholder en forældet produktion

MAD – Karen Hækkerups salgstale for dansk kød er ensidig og fejlbehæftet, mener Greenpeace. Landbruget forsøger desperat at fastholde en forældet produktion. Hvis ikke landbrugets lobbyister snart tager skeen i den anden hånd, må vi drastisk ændre kravene til fødevareproduktionen, der i højere grad skal brødføde mennesker end svin og køer.

Dansk kød er smagfuldt, klimavenligt og ressource-effektivt produceret og giver os vigtige protein, vitaminer og mineraler, skrev Karen Hækkerup forleden. Men det er et misvisende skønmaleri af de faktiske forhold, skriver Jon Burgwald fra Greenpeace. Foto: Colourbox

KOMMENTAR
Af Jon Burgwald, projektleder i Greenpeace

Selv om danskerne spiser meget kød – faktisk allermest oksekød i hele EU – er en af landets stærkeste lobbyorganisationer gået i krig mod sund fornuft, fakta og klimavenlig omtanke.

Landbrug & Fødevarers administrerende direktør Karen Hækkerup forsøger således i et længere debatindlæg at gøre op med myter, så som at danskerne samlet set spiser for meget kød, og at det udgør et »kæmpestort problem for klimaet«.

Det helt store problem er desværre, at der på ingen måde er tale om myter, men veldokumenteret virkelighed.

Kort sagt spiser danskerne store mængder kød – eksempelvis allermest oksekød i hele EU – og både det kød, der spises herhjemme, og det, vi eksporterer, har et massivt klimaaftryk.

En femtedel af Danmarks klimaudslip
Alene det danske udslip fra vores godt 500.000 malkekøer, en stykker million kødkvæg og mere end 12 millioner svin udgør omkring 18 procent af Danmarks samlede drivhusgasudslip. Samtidig lider både miljøet og dyrevelfærden under presset fra det konventionelle landbrug.

Den gode nyhed er heldigvis – modsat Landbrug & Fødevarers udlægning – at det ikke kræver et kolossalt offer at leve sundt og få dækket sine behov for »vigtige proteiner, vitaminer og mineraler« med mindre kød på tallerkenen.

Svinekød og grønne bønner
Hvis vi tager et spadestik dybere i den stærkt selektive udvælgelse af fakta i Karen Hækkerups salgstale, forsøger hun forleden i Politiken først at overbevise os om, at kød er den bedste og mest effektive kilde til protein ved at sammenligne svinekød med grønne bønner, hvor proteinindholdet er lavt.

Helt tilfældigt er valget af grønne bønner nok ikke, hvis man skal stille sit svinekød i et godt lys. Ellers kunne Hækkerup have valgt at sammenligne med soyabønner, røde og brune linser eller mungbønner, som alle har et højere proteinindhold end svinekød. Det kræver altså en noget enøjet forståelse af proteinbehov og -indhold at påstå, at den mængde kød, vi indtager, er nødvendig, endsige sund.

Dernæst kommer klimaargumenterne på banen, hvor Landbrug & Fødevarer ganske behændigt »glemmer« flere afgørende omstændigheder. Danmark bruger ikke alene halvdelen af vores samlede areal på at dyrke foder.

Import af foder belaster
Vi importerer også enorme mængder foder til svin og køer fra særligt Sydamerika, hvilket bidrager kraftigt til klimabelastningen. Landbrug & Fødevarer vender desuden det blinde øje til den indirekte udledning fra blandt andet bygninger, maskiner, pesticidforbrug og foderbehandling i landbruget.

Andre studier med dette mere retvisende regnestykke viser, at den danske udledning af drivhusgasser fra kødet – også målt per kilo oksekød – er højere end i hele 18 andre lande blot inden for EU, hvilket mildt sagt gør påstanden om at være »blandt verdens bedste« tvivlsom. Dansk landbrug ligger ikke i top, når det kommer til klimavenlig kødproduktion.

Karen Hækkerups skønmaleri
Helt uhørt hypotetisk vælger Landbrug & Fødevarer desuden at pege på, at en gennemsnitlig dansk familie ville kunne købe sig til klimamæssigt aflad for sølle 20 kroner om året på EU’s kuldsejlede kvotemarked. Det er jo nærmest gratis og langt nemmere at forholde sig til end at skulle til at ændre på sine kostvaner.

Selv hvis Karen Hækkerups skønmaleri af dansk landbrug sammenlignet med andre landes var sandt, er der stadig et drastisk behov for at reducere vores kødforbrug, hvis vi skal bremse klimaforandringerne.

Eksempelvis viser en nylig videnskabelig artikel fra Oxford University, at vi blot ved at spise mindre kød kan mindske udledningerne fra fødevareproduktionen med hele 29 procent i 2050 på trods af, at vi bliver langt flere mennesker på kloden. Hvis vi vælger at gå videre og leve vegetarisk, vil det blive halveret.

Ud over kødets klimapåvirkning er billedet i øvrigt præcist det samme, hvis vi kigger på afskovning, forurening af grundvand, global ørkendannelse og så videre. På alle disse områder er kødproduktionen en af de absolutte hovedårsager.

Landbruget lever i fortiden
Landbrug & Fødevarer lever i en fortid, vi ikke har råd til at holde fast i.

Desperationen for at fastholde en forældet produktion er tydelig, og hvis ikke landbrugets lobbyister snart tager skeen i den anden hånd, må vi som samfund træde i karakter og drastisk ændre kravene til fødevareproduktionen, der i højere grad skal brødføde mennesker end svin og køer.

Mindre, bedre kød er sund fornuft for både vores helbred, vores miljø, for dyrevelfærden og for klimaet. Punktum.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: