Vi lufter for lidt ud

ENERGI – Smæk vinduerne op for at lufte grundigt ud. Helst flere gange dagligt. Også når det er koldt udenfor.

Husk at lufte ud mindst én gang dagligt og helst flere gange.

De fleste ved sikkert, at et sundt indeklima blandt andet handler om at lufte ud. Alligevel er der stor forskel på, hvor tit, vi gør det, viser en undersøgelse som Userneeds har gennemført for Ingeniørforeningen, IDA.

I gennemsnit lufter 43 procent af danskerne ud flere gange dagligt, som Rådet for Sundt Indeklima anbefaler. 38 procent nøjes med én daglig udluftning, mens 16 procent lufter ud to gange om ugen eller sjældnere.

Naturligt luftskifte
Men udluftning i boligen bliver stadig vigtigere i takt med, at blandt andet energihensyn har gjort vores huse tættere. Tidligere sørgede sprækker og andre utætheder for et naturligt luftskifte.

Og selv om der er installeret et mekanisk eller automatisk ventilationsanlæg i boligen, som sørger for at skifte luften, skal man være opmærksom på, at automatikken ikke bliver en sovepude for gode udluftningsvaner, mener Eva B. Møller, der er IDAs ekspert i indeklima.

- Ventilationsanlæg skal også vedligeholdes. Der sidder filtre eller andet, som skal renses eller skiftes – og det er måske ikke et punkt folk i almindelighed er klar over, for ofte er ventilationen jo gemt nydeligt af vejen i vores boliger, siger Eva Møller.

Slip af med fugtigheden
Og netop nu i oktober, hvor efteråret har sat ind, og fyringssæsonen begynder for de fleste, er det ekstra vigtigt, at vi får luftet ordentligt ud i vores boliger. Også selv om tilbøjeligheden til at åbne vinduer og døre vil være mindre, når vi lige har tændt for radiatorerne og gerne vil holde på varmen.

- Især i starten af fyringssæsonen skal vi have luftet godt ud, så boligen kan slippe af med den fugtighed, som i løbet af sommeren har sat sig godt til rette i vores møbler, gardiner og andet indbo, og som er uundgåelig, fordi der er mere fugt i sommerluft end vinterluft, siger Eva Møller.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: