Vi kan ikke være det bekendt

KOMMENTAR – Hvis antagelsen om, hvorvidt noget er anstændigt eller ej, følger indtægten, kan vi også udnytte mulighederne i trafficking og børnearbejde. Pelse babysæler og sælge våben til bananstater, Der er så meget, som kan være en god forretning, uden at være i orden. Sådan er det også med dansk svineproduktion, skriver Lone Vitus.

Kan vi være det bekendt?

Nej.

Hvad så hvis der er mange penge i det?

Nej, må svaret stadig være.

Hvis antagelsen om, hvorvidt noget er anstændigt eller ej, følger indtægten, kan vi også udnytte mulighederne i trafficking og børnearbejde, pelse nogle flere babysæler, sælge våben til bananstater, bygge atomkraftværker og deponere affaldet i arktiske områder. Der er så meget, som kan være en god forretning, uden at være i orden.

Sådan er det også med dansk svineproduktion.

Vi er nødt til at gøre det anderledes, fordi vi ikke kan være bekendt at tjene penge på den måde, og der er ingen forkromede løsninger på, hvordan vi får vendt den enorme og genstridige skude, men det er ikke et argument for at holde kursen.

Det store svinerige
Måske så du også dokumentaren “Det store svinerige” på DR1 i forgårs – fulgt op af en lang række temaartikler på DR’s hjemmeside, heftige diskussioner på Facebook og andre medier bl.a. her på OrganicToday.

På trods af udsendelsens længde blev en del væsentlige problemstillinger ikke belyst – de er for omfattende og komplicerede at nå til bunds i, men de bør huskes alligevel.

Her nævnes i flæng: De langvarige grisetransporter til Tyskland og Polen, skuldersår (som de filmede søer på soslagteriet havde), svigt ved dyrlægernes kontrolbesøg, de menneskelige omkostninger i Sydamerika ved produktion af fodersoja til danske svin, det enorme areal der i Danmark bruges til at lave foder på i stedet for menneskemad, lukkede drikkevandsboringer, uoprettelige konsekvenser for biodiversiteten i den danske natur, landsbyer der lider under udvidelserne af svinefabrikkerne, med værdiløse huse og halvtomme byer til følge. Og så videre.

Ingen ord kan forklare
Det var iøjnefaldende, at direktør Nicolaj Nørgaard i udsendelsen havde så vanskeligt ved at svare på journalistens vedkommende spørgsmål. Nogle svar indledte han med håndbevægelser, men der kom ingen ord. For der er ingen. Ikke nogle ord der kan forklare det rimelige i antibiotikaforbruget, dødeligheden blandt smågrise og søer, fiksering, stressbetinget adfærd, mavesår, manglen på beskæftigelsesmateriale og desværre meget andet.

Det mest tankevækkende er, at Fødevarestyrelsen ikke slår ned på den konsekvente overtrædelse af dyreværnsloven m.h.t. haleklipninger. Er det en stiltiende aftale mellem myndigheder og erhverv for at frede indtjeningen? Svarende til hvis politiet systematisk tillod lastbiler at køre med for høj hastighed af hensyn til de trængte vognmænds konkurrenceevne og behov for indtjening. Bevisførelsen i sagerne om grisehaler giver endda sig selv.

Skræmmende få varetager dyrenes tarv
Det er skræmmende, at de få mennesker, der skal varetage dyrenes tarv i dagligdagen, forsømmer deres opgave. Det gælder både de offentlige myndigheder, der ikke slår ned på åbenlyse lovovertrædelser som f.eks. halekuperingerne, og det gælder besætningsdyrlægerne, der betragter svineproducenterne som deres kunder – og hvem melder en kunde? Det hele handler om penge, og dyreværnsloven sikrer desværre kun nogle betingelser og pladskrav, som er langt fra det anstændige – med eller uden opfølgning.

Den nuværende form for industriel svineproduktion i et livsfattigt og uacceptabelt miljø er blevet til i fuld offentlighed men uden den offentlige bevidstheds bevågenhed.
Fabrikkerne til både de levende og de døde dyr har givet arbejdspladser, eksport og indtjening, og det har været nok til at myndigheder og skiftende regeringer har holdt hånden over og under systemet. Jeg håber inderligt, at mediernes afdækning af husdyrenes forhold får befolkningen til at tage afstand fra produktionsformen.

For vi kan ikke være det bekendt!

Lone Vitus er økologisk gårdejer, vinmager og forfatter. Hun skriver jævnligt på OrganicToday.dk, og du kan også læse mere på Beretninger fra et autentisk landbrug

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: