Vi kan cykle os til flere grønne job

Hvordan skaber vi grøn vækst i Danmark og bidrager til et Europa, hvor der investeres og omstilles grønt? Det er det centrale spørgsmål i et nyt hæfte fra Det Økologiske Råd: Grøn jobskabelse – En win – win stategi.

København har investeret 150 millioner kroner for at få flere til at tage cyklen, og det er en god idé, mener Det Økologiske Råd. Foto: Cyklistforbundet/Søren Hytting

Win – win fordi det kommer både miljøet og økonomien til gode – men også fordi medlemsstaterne i EU vil stå stærkere, hvis alle bliver fælles om denne målsætning.

Der er meget store muligheder for jobskabelse via grønne omlægninger og -investeringer. Det gælder blandt andet energibesparelser og energirenovering af bygninger. Mindre kendt er det, at det samme gælder for investeringer i cykelfremme.

2,200 job årligt

Det Økologiske Råd har sammen med fagforbundet 3F beregnet, at udbygning af cykel-infrastruktur kan skabe ca. 2.200 job årligt. Cykelpuljen støtter med i alt 1 mia. kr. i perioden 2009-14 til fremme af cykling. Det giver et direkte afkast i form af flere job i bygge- og anlægsbranchen samt i cykelindustrien.

Københavns Kommune har f.eks. investeret 150 millioner kroner i cykelfremme. Det giver mange bygge- og anlægsjob. Desuden giver virksomheder tilknyttet cykling i Storkøbenhavn ca. 650 fuldtidsstillinger om året og en samlet omsætning, som anslås til 1,3 milliarder kroner om året. Den udvikling skal fastholdes, mener Det Økologiske Råd.

50 procent skal cykle til job

- Vi ved at jo flere og forbedrede cykelstier vi får, jo flere cyklister genererer det. Vi støtter Københavns Kommunes mål om at mindst 50 procent skal cykle på arbejde eller uddannelse, og opfordrer andre byer til at vedtage lignende mål – selvfølgelig afpasset efter lokale forhold, siger Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

- Vi vil bl.a. fremme cykling mellem hjem og arbejde, gerne kombineret med tog. Ofte er det det sidste stykke, mellem station og arbejdsplads, som giver problemer. Vi arbejder her med et Arbejde-Station Cykelprojekt, hvor en arbejdsplads stiller en cykel til rådighed for den ansatte, som medarbejderen ikke beskattes af, forklarer Christian Ege.

Udover cykling er der i hæftet fokus på energibesparelser i bygninger, vindmøller, elbiler, samt kloakering og vand i byen. Her er der ligeledes gode muligheder for via en grøn omlægning at få skabt mange grønne job. Undervisningshæftet belyser danske erfaringer med at etablere grønne job.

Hæftet opstiller også konkrete forslag til virkemidler, herunder grønne afgifter og tilskud – alle forslag, som også kan indgå i kriseløsning. Forslagene kan bruges aktivt i undervisningen for at konkretisere brugen af økonomiske virkemidler i praksis.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: