Verdens største biogasanlæg er i gang

BIOGAS – Det første læs gylle er ankommet, og i dag begynder verdens største bioenergianlæg at teste produktionsanlægget. Det ligger i Maabjerg uden for Holstebro.

Den første gylle pumpes op i det store biogasanlæg. Det skal årligt omdanne 650.000 ton biogasse pr. år til ren energi i form af varme og el.

Det første læs gylle er ankommet, og i dag begynder verdens største bioenergianlæg at teste produktionsanlægget. Det ligger i Maabjerg uden for Holstebro.

Formand for Måbjerg BioEnergy er Arne Lægaard.

- Dagen i dag er en mærkedag i Maabjerg BioEnergys lange historie. Når vi i dag fylder det første læs gylle på anlægget, så er det jo en markering af, at hovedanlægget i hvert fald funktionsmæssigt er færdigt, sagde han i en tale.

Stærkt forsinket
Det store biogasanlæg har været undervejs i mange år. Det er mindst seks år forsinket, og der mangler en del endnu, før man kan sige at byggeriet er færdigt, erkender formanden.

Derfor var det også kun en snæver kreds, der var inviteret i dag. Den store begivenhed bliver først markeret, når anlægget går i gang med kommerciel drift til foråret.

Biogasanlægget modtager gylle fra 140 af områdets landmænd og skal begrænse udledningen af næringsstoffer til vandløb og fjorde.

Fakta om Maabjerg BioEnergy

  • Omdanner ca. 650.000 tons biomasse / år til ren energi – varme og el.
  • Producerer årligt 17,8 millioner kubikmeter biogas.
  • Total investering på 398 mio. kr.
  • Nettogevinst på 45 mio. kr./år.
  • Energiudnyttelsen svarer til varme- og elforbrug i 5.388 / 14.381 boliger.
  • Reducerer klimabelastning med 50.000 tons CO2 / år.
  • Reducerer kvælstof og fosfor i vandmiljøet med 109 og 311 tons/år.
  • Bevarer 300 arbejdspladser i landbrug og fødevareerhverv.
  • Giver en samfundsøkonomisk gevinst på 1 mia. kr.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: