Vandplanerne truer

VANDRAMMEDIREKTIV – Bæredygtigt Landbrug mener, at Miljøministeriet er i gået galt i byen og er i færd med at fejl- og overimplementere EU´s Vandrammedirektiv

Miljøministeriet er i færd med at overimplementere EU's Vandrammedirektiv, mener Bæredygtigt Landbrug..

- Det vil skabe store problemer for rentabel drift af dansk landbrug, helt ned på bedriftsniveau, mener Bæredygtigt Landbrug.

Foreningen opfordrer nu alle berørte lodsejere til at henvende sig til Naturstyrelsen og afgive høringsvar inden fristen udløber 23. december.

For at lette opgaven med at klage har Bærdygtigt Landbrug lavet et udkast, som den enkelte kan bruge som en skabelon.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: