Ungerne skal lære at lave mad

Arlas fond vil i samarbejde med Madkulturen lære ungerne at lave mad.

MADSKOLE – Mange børn hjælper ikke med at lave mad og ved ikke noget om madlavning og råvarer. I de kommende uger er 100 elever fra 4.-7.klasse inviteret til at være de første, der afprøver Arla Fondens madlejrskole i et pilotprojekt på Røsnæs ved Kalundborg.

Mad, Michelin-stjerner og dygtige kokke fylder medierne. Udbuddet af specialvarer og specialbutikker stiger. Alligevel sætter mange danske børn aldrig deres ben i køkkenet.

Det viser en ny undersøgelse fra analyseinstituttet YouGov, som på vegne af Arla Fonden har spurgt 1200 forældre om deres børns interesse og evner inden for madlavning og råvarer.

Undersøgelsen viser blandt andet, at 82 procent af forældrene mener, det er vigtigt, at børn ved noget om madlavning og råvarer, og at 41 procent af forældrene mener, at netop deres børn ved for lidt.

Tidligere på året viste en anden undersøgelse foretaget af Epinion for den selvejende institution Madkulturen, at kun én ud af 10 har en fast maddag, og at stort set ingen børn under 12 år smører deres egen madpakke.

Kan få store konsekvenser
At danske børn har ringe interesse for madlavning og råvarer, at bekymrende, mener Judith Kyst, direktør i Madkulturen.

- Vores børn går glip af den helt basale forståelse og interesse for mad, og de får aldrig taget kørekort til selv at stå bag gryderne og forvandle råvarer til måltider. Det er en udvikling, som kan have store konsekvenser. Vi risikerer, at generationen ikke lærer de mest basale elementer af madhåndværket og maddannelsen. Det kan føre til dårlig trivsel for den enkelte og et kulturelt tab for samfundet, siger Judith Kyst.

Fond vil bremse den negative udvikling
Da Arla Fonden blev etableret i 2012, var det netop som modtræk til den negative udvikling, fortæller Peter Giørtz-Carlsen, der er direktør for Arla i Danmark og samtidig bestyrelsesformand i Arla Fonden:

- Arla er en virksomhed, der igennem årtier har arbejdet for at give danskerne gode fødevarer og inspiration til deres madlavning. Derfor bekymrer det os, at børn og unge i dag er mindre med i køkkenet, end de var tidligere, at deres interesse for mad er dalende og at flere og flere lever usundt. Med Arla Fonden er det vores mål bryde den kedelige tendens, siger Peter Giørtz-Carlsen.

På madlejrskole
Arla Fondens første store projekt er at udvikle en madlejrskole, hvor skolebørn kan komme på en lejrskole, der ikke bare giver dem konkrete færdigheder i et køkken, men også sætter fokus på madens og måltidernes betydning. Det handler om forståelse og maddannelse, men også om at indgyde mod til at prøve nye ting og om at skabe engagement og eftertænksomhed.

I de kommende uger er 100 elever fra 4.-7.klasse inviteret til at være de første, der afprøver Arla Fondens madlejrskole i et pilotprojekt på Røsnæs ved Kalundborg.

- På madlejrskolerne giver vi børnene en oplevelse af, at mad ikke bare er sure pligter i køkkenet. Mad handler også om jord-til-bord-tankegangen, dyrke en køkkenhave, og samle urter i skoven. Det handler om at kende råvarernes oprindelse, om at kende til madspild og ressourceforbrug, om fællesskab omkring måltidet og om at kunne smage, dufte og nyde, siger Arla Fondens direktør Sanne Vinther.

Til at udvikle madlejrskolerne har Arla Fonden indgået et strategisk partnerskab med Madkulturen, der blandt andet arbejder med at samle viden om børn og unges maddannelse, og som har de nødvendige kompetencer inden for læring, måltider og projektledelse.

 

Fakta om danske børns maddannelse

 • 10 % af børnene har fast maddag en gang om ugen (Madkulturen/Epinion)
 • På en almindelig hverdag er det kun 1 ud af 25 børn som hjælper til med aftensmaden (COOP)
 • 56 % af forældrene hjalp selv til i køkkenet (Madkulturen/Epinion)
 • Blandt børn under 12 år er der ingen, der smører deres egen madpakke. I 4 % af familier med teenagere smører de 13-18-årige selv madpakken. (Madkulturen/Epinion)
 • 82 % af forældrene synes det er vigtigt, at børn ved noget om madlavning og råvarer (Arla/YouGov)
 • 41 % af forældrene synes ikke at deres eget barn ved nok om madlavning og råvarer (Arla/YouGov)

Fakta om Arla Fonden

 • Arla Fonden blev etableret af Arla Foods 16. november 2012. Arla Fondens mission er at overlevere den almene dannelse omkring fødevarer og natur til den næste generation. Fondens formål er at bidrage til, at børn og unge får mere viden om madkultur og maddannelse, som kan føre til en sundere og bedre livsstil. I forbindelse med fonden har Arla etableret et samarbejde med Fødevareministeriets initiativ Madkulturen og forventer at indgå yderligere partnerskaber. Direktør og daglig leder for fonden er Sanne Vinther, direktør i Arla Foods. Arla Foods donerer hvert år 10 millioner kroner til Arla Fonden.

I Arla Fondens bestyrelse sidder

 • Peter Giørtz-Carlsen, administrerende direktør for Arla Danmark (formand)
 • Ida Husby, ph.d. i folkesundhedsvidenskab med speciale i børn og unges madvaner
 • Alfred Josefsen, tidligere adm. direktør for Irma, nu foredragsholder i bl.a. ledelse
 • Nicolai Moltke-Leth, sociolog, foredragsholder og arbejder med børn og unges sociale kompetencer
 • Jakob Bernhard Knudsen, marketingdirektør i Arla Danmark
 • Hanne Søndergaard, global marketingdirektør, Arla Foods
 • Maja Møller, senior CSR & Stakeholdermanager i Arla Danmark

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: