Ulovligt medicinforbrug hos svinebønder

I 14 særligt udvalgte svinebesætninger fandt Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold eksempler på både medicinering af raske pattegrise og brud på dyreværnsreglerne.

Det skete under en målrettet kontrolaktion i 14 særligt udvalgte svinebesætninger.

Derudover blev der konstateret ulovlig opbevaring af lægemidler og manglende optegnelser af, hvordan medicinen var brugt. I halvdelen af de 14 besætninger blev der således konstateret overtrædelser af dyreværnsloven, og Veterinærrejseholdets dyrlæger måtte på stedet aflive flere dyr, oplyser Fødevarestyrelsen.

Kontrolaktionen blev gennemført i efteråret på besætningerne, der alle var risikoudpeget på baggrund af deres medicinforbrug.

Bøder og politianmeldelser

Ni af de fjorten besætningsbesøg har eller vil afstedkomme administrative bødeforlæg eller politianmeldelser. Derudover har fire besætningsejere fået påbud om at rette op på dyrevelfærden i deres stalde.

Besætningsejerne risikerer oven i bøder og eventuelle politianmeldelser at blive trukket i deres EU-støtte som følge af overtrædelserne.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: