Udvalg skal give ny næring til livet på landet

BOSÆTNING – Erhvervsminister Brian Mikkelsen nedsætter nyt udvalg, der skal komme med idéer og forslag til, hvordan vi kan skabe levedygtige landsbyer, hvor folk har lyst til at leve og arbejde.

Susanne Hovmand er blandt medlemmer i et nyt udvalg, der skal komme med nye idéer og forslag til, hvordan man skaber nyt liv på landet. Foto: Ulla Skovsbøl

Susanne Hovmand-Simonsen, der driver det økologisk gods Knuthenlund på Lolland og i løbet af ti år har skabt en mangfoldig og blomstrende virksomhed, er blandt medlemmerne i et nyt udvalg, der skal komme med idéer og forslag til, hvordan vi kan skabe flere levedygtige landsbyer, hvor folk har lyst til at bo og arbejde.

Ifølge erhvervsminister Brian Mikkelsen skal udvalget være med til »at løfte regeringens ambition om at skabe vækst og udvikling i hele Danmark«.

Der er sket meget siden, at landsbyerne første gang opstod. Siden tiden, hvor landsbyer udgjorde funktionelle enheder, der primært var knyttet til landbruget, har verden forandret sig voldsomt, og mange landsbyer har svært ved at overleve, fordi de bliver tømt for indhold, når skolen og brugsen lukker, og de unge er flygtet ind til storbyen.

Alligevel er det lykkedes mange landsbyer at finde nye nye veje og skabe udvikling, mens andre har brug for omstilling og nytænkning for ikke at sygne hen.

Landdistrikter og ø-samfund skal udvikles
- Regeringen ønsker, at det skal være attraktivt at arbejde og bo i hele Danmark, og derfor skal vi udvikle vores landdistrikter og øsamfund, siger Erhvervsminister Brian Mikkelsen.

- Som en del af det arbejde, har vi nu nedsat et udvalg for levedygtige landsbyer, som skal se på de udfordringer og muligheder, der gør sig gældende i landsbyer og belyse, hvad der karakteriserer landsbyer, som har vist sig levedygtige. Arbejdet skal ende ud i en række anbefalinger til, hvordan flere landsbyer kan være levedygtige. Jeg ser frem til at følge udvalgets arbejde og modtage dets anbefalinger, lyder det fra ministeren.

Udvalget for levedygtige landsbyer nedsættes som en del af den politiske aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om »Danmark i balance« og modernisering af planloven.

Nye muligheder for at arbejde og bo
Udvalget sætter et fornyet fokus på landsbyernes fremtid med fokus på nye muligheder for at drive virksomhed, arbejde og bo i landsbyerne.

Erhvervsministeren har udpeget 10 medlemmer med kompetencer inden for flere områder, blandt andet erhvervsudvikling, fysisk planlægning, foreningsliv og offentlig service.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har udpeget Jens Kr. A. Møller, direktør for DLR Kredit A/S, der yder lån til landbrugs- og byerhvervsejendomme, som formand for udvalget.

Jens Kr. A. Møller skal ifølge ministeren »bidrage med et bredt perspektiv på landdistrikterne og herunder de forskelligartede udfordringer, som disse områder er udsat for«.

Udvalgets øvrige medlemmer:

  • Jens Kr. A. Møller, direktør for DLR Kredit A/S.
  • Bent Jensen, CEO & Ejer, LINAK.
  • Dorthe Winther, formand, Sammenslutningen af Danske Småøer.
  • Ellen Højgaard Jensen, direktør, Dansk Byplanlaboratorium.
  • John Wagner, Adm. direktør, De Samvirkende Købmænd.
  • Laila Kildesgaard, direktør, KL.
  • Steffen Damsgaard, formand, Landdistrikternes Fællesråd.
  • Susanne Hovmand-Simonsen, godsejer, Knuthenlund Gods.
  •  Søren Møller, landsformand, DGI.
  •  Thorkild Ærø, direktør, prodekan, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet.

Udvalget forventes at aflevere sine anbefalinger inden udgangen af første kvartal 2018, oplyser ministeriet.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: