Udledning af CO2 falder markant

STATISTIK – Klimaminister Martin Lidegaard jubler over en ny statistik, som viser et markant fald i udledningen af drivhusgasser. Vi bruger mere vedvarende energi og mindre af de fossile brændsler, viser energistatistikken for 2012.

Vi bruger mere grøn energi og mindre olie og kul. ( Foto: Colourbox)

Nye tal for udviklingen i det danske energiforbrug og effekten på klimaet har fået humøret hos energi- og klimaminister Martin Lidegaard til at stige ligeså markant, som CO2-udledningen er faldet.

- Jeg bliver i rigtig godt humør af at læse energistatistikken for 2012. Den viser tydeligt, at vi er på rette vej mod den omstilling af energiforsyningen, som et bredt flertal af Folketinget står bag. Vi har et markant fald i CO2-udledningerne og andelen af vedvarende energi og energieffektiviteten vokser fortsat, mens vores forbrug af kul, olie og naturgas falder. Det er vigtigt og godt for klimaet, siger Martin Lidegaard.

Det går den rette vej med den grønne omstilling af det danske samfund, viser den foreløbige energistatistik for 2012, der bliver offentliggjort i dag.

Mere grøn og mindre sort energi
Vi bruger mindre energi, fordi vi er blevet bedre til at bruge energien effektivt. Vi bruger mindre af den sorte energi og mere af den grønne vedvarende energi. Og som en konsekvens deraf udleder vi mindre CO2, lyder forklaringen.

CO2- udledningen er faldet med 10,3 procent i forhold til 2011. Korrigeret for udenrigshandel med el og klimaudsving faldt CO2-udledningen i 2012 med 4,4 pct. Energiforbruget faldt med 4,5 procent i forhold til 2011, mens forbruget af vedvarende energi voksede med 3,1 %. Kulforbruget er faldet markant med 23,4 procent.

- Med de nye tal kan vi nu se, at det fortsat går den rette vej for klimaet, fordi vi fører en energi- og klimapolitik, der virker. Det er meget glædeligt, men hvis vi skal gøre noget ved de klimaforandringer, vi står foran, er det vigtigt, at vi ikke bruger de gode tal som en sovepude, men fortsætter det vigtige arbejde, siger Martin Lidegaard.

Energistatistikken udkommer hvert år med de vigtigste tendenser og tal fra det danske energi- og klimaforbrug.

Læs mere om energistatistikken på Energistyrelsens hjemmeside. www.ens.dk

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: