Tag støtten fra de små og giv den til de store

ØKOLOGI – Kontroversielt forslag om at omlægge økologi-støtten.

Hvis målet er at fremme den økologiske produktion, bør man slet ikke give økonomisk støtte til de små hobby- og deltidslandbrug, mener Paul Kledal. Foto: Morten Telling

Jordbrugsøkonom Paul Kledal er godt klar over, at det er et ømtåleligt spørgsmål – for nu at sige det mildt.

Med fare for at få hovedet kappet af vover han alligevel at foreslå en total omlægning af den offentlige støtte til de økologiske landbrug.

- Hvis målet er at fremme den økologiske produktion og omlægning, bør man slet ikke give økonomisk støtte til de små hobby- og deltidslandbrug fx under 10-15 hektar, mener Paul Kledal.

I stedet kunne man omdirigere og hæve selve støttebeløbet til heltidsbrugene. Deres indtjening er langt mere påvirket af de store udbyttesvingninger i økologisk drift, påpeger han.

Støtte til to heste og ti får
I dag er det overvejende små deltidsbrug, indenfor vækstområderne planteavl og til dels svin, som i antal dominerer blandt de nuværende og potentielle øko-brug.

- Lidt groft sagt er der en hel del skolelærere og tandlæger med to heste og ti får, som får øko-støtte for at holde hus og græsfolde på landet. Men set i en produktionsøkonomisk sammenhæng er deltidsbrugene ikke særligt interessante, mener han.

Danmarks 35.000 deltidsbrug udgør ganske vist 56 procent af samtlige landbrug, men står kun for 12 procent af den samlede landbrugsproduktion. Nogenlunde det sammen billede tegner sig i den økologiske sektor.

20 procent af drikkemælken
Det er mælkeproduktion båret af heltidsbedrifter, der har ståret for den hidtidige eksplosionsagtige vækst og volumen i det økologiske landbrug.

445 økologiske malkekvægsbesætninger dækkede sidste år 20 procent af det danske konsummælksmarked med økologisk mælk, pointerer Paul Kledal.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: