Svinekød hober sig op med EU-støtte

SVIN: Danske slagterier har søgt om økonomisk støtte til oplagring af mere end 13.000 tons svinekød, fordi det ikke kan sælges.

Damsle Slagterier er storforbruge af EU's støtteordning til oplagring af svinekød. Foto: Colourbox

De danske slagterier har søgt om tilskud til oplagring af mere end 13.000 tons, hvilket er en femtedel af ca. 60.000 tons, som slagterier i EU-landene har søgt støtte til oplagring af.

Det viser den seneste opgørelse fra EU-Kommissionen.

Danmark er sammen med Spanien dermed et af de lande, som bruger ordningen flittigst. De danske ansøgninger løber op i et samlet støttebeløb på knap 25 millioner kroner, oplyser NaturErhvervstyrelsen, som administrer ordningen.

Med tilskuddet får slagterierne tilskud til de udgifter, som er forbundet med oplagring af svinekødet i autoriserede frysehuse. Formålet er at trække svinekød ud af markedet, så svinepriserne kan stabilisere sig.

Støtte til skinke og flæsk
EU betaler økonomisk støtte til oplagring af halve slagtekroppe og forskellige udskæringer. Det gælder blandt andet skinker, bove, forender, kamme og brystflæsk.

Støttesatserne er faste beløb for de tre oplagrings-perioder på 90, 120 eller 150 dage. For eksempel er satsen for skinker på ca. 1,90 kroner pr. kilo ved 90 dage og knap 2,1 krroner pr. kilo ved 150 dage.

Der blev åbnet for ansøgninger 9. marts og 17. marts 2015 var første dag, hvor slagterierne kunne starte oplagringen. Slagterier kan fortsat søge tilskuddet, og det ligger endnu ikke fast fra Kommissionen, hvornår ordningen bliver lukket. Kommissionen har dog oplyst, at ordningen bliver lukket igen, formentlig når markedssituationen har forbedret sig.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: