Svanemærket vildleder om grønne investeringer

KOMMENTAR – Det er uforståeligt, at biomasse sidestilles med eksempelvis solenergi som en uudtømmelig kilde til energi. Mener folkene bag Svanemærket virkelig, at verdens skove er uudtømmelige?

Afbrænding af træbaseret biomasse som træpiller kan frigøre mere CO2 per energienhed end det fossile brændsel, det erstatter. Det er altså ikke CO2-neutralt på kort sigt. Foto: Colourbox

Af Andreas Petersen, medlem af bestyrelsen i Verden Skove

Svanemærket er utvivlsomt et af de mest respekterede og kendte miljømærker i Danmark. Opfattelsen er, at mærket er til at stole på, og at man bør holde øje med det, hvis man ønsker bæredygtighed i sin indkøbskurv.

Det sidste nye er, at pensionskasser og banker fremover skal kunne få svanemærket deres investeringer. Det skal give forbrugerne mulighed for at investere bæredygtigt. På den måde kan investorer sikre sig, at de ikke sætter deres penge i fossile brændsler, og at grøn energi tilgodeses.

Det lyder alt sammen godt. Dog er grøn energi i denne sammenhæng ikke kun sol- og vindenergi, men også biomasse. Og træbaseret biomasse som træpiller og flis, der bruges i stor stil i Danmark, er ofte hverken bæredygtigt eller vedvarende.

Frigør meres CO2
Det er uforståeligt, at biomasse sidestilles med eksempelvis solenergi som en uudtømmelig kilde til energi. Mener folkene bag Svanemærket virkelig, at verdens skove er uudtømmelige?

Ligesådan tages der heller ikke hensyn til det voldsomme tab af biodiversitet, som afskovning forårsager mange steder. Af denne grund bør Svanemærket måske ikke betegnes som et miljømærke til gavn for mennesker, miljø og for jordens ressourcer.

Et andet problem i at anerkende biomasse som grøn energi er klimaeffekten. En EU-analyse fra 2016 har slået fast, at afbrænding af træbaseret biomasse ofte frigør mere CO2 per energienhed end det fossile brændsel, det erstatter. Det er altså ikke CO2-neutralt på kort sigt.

Hvis Svanemærket skal være garant for grønne investeringer, så må forudsætningerne være i orden. Alt andet risikerer at skade både miljømærket og i sidste ende miljøet. Og det er ingen tjent med.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: