Succesen for svampesamlere fortsætter

NATUR – Danmarks Svampeatlas registrerede 250.000 svampefund, fandt mere end 200 arter, som var nye for Danmark, og involverede næsten 400 frivillige, i de fem år projektet løb fra 2009 til 2014. Nu fortsætter succesen med flere svampefund, en app til mobilen og et velillustreret svampeatlas.

Hvis du ser svampe i naturen, som denne papil-vokshat, kan du registrere dem på svampeatlas.dk, der fortsætter fem år mere. Foto: Jacob Heilmann-Clausen.

De næste fem år vil der fortsat sidde forskere klar til at modtage information om landets svampe fra de mange frivillige, som registrerer deres fund på svampeatlas.dk. Registreringerne er værdifulde for både forskere og naturforvaltere for eksempel ved at afsløre, hvor rødlistede arter lever.

- Vi håber, at endnu flere vil engagere sig i svamperegistreringen fremover, og derfor udvikler vi en række nye værktøjer, som skal gøre det endnu lettere og sjovere at deltage i Danmarks Svampeatlas, fortæller Projektleder Jacob Heilmann-Clausen fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet

App afslører, hvad du skal lede efter
I fremtiden kan du tage din mobil med i naturen og bruge den til at skelne en fluesvamp fra en champignon eller en ridderhat fra en kantarel. Med bestemmelsesnøgler til 400 af de mest almindelige arter af storsvampe, vil den mobile app gøre livet lettere for de mange danskere, der holder af at fylde kurven med skovbundens paddehatte.

De identificerede svampefund registreres samtidig i Danmarks Svampeatlas, og hvis du befinder dig et sted, hvor kun få svampe er blevet registreret, kan mobilen også fortælle dig, hvad du bør lede efter.

App’en er dog bare et de kommende initiativer i videreudviklingen af Danmarks Svampeatlas, som er støttet af Aage V. Jensens Naturfond.

Optjen point og få mykologisk street credit
Med i planerne for det nye svampeprojekt, ligger også en løsning på en af de mest tidskrævende udfordringer fra den første projektperiode og et velkendt problem for forskere, der benytter data indsamlet af frivillige. Projektleder Jacob Heilmann-Clausen forklarer:

- Når frivillige er med til at registrere svampe, har det den fantastiske fordel, at vi kan få kortlagt store dele af landet, som vi forskere ikke har ressourcer til at dække. Udfordringen er så, at vi skal kvalitetssikre alle data bagefter. Det er utroligt tidskrævende.

- Vi vil derfor udvikle en mere interaktiv registreringsportal, der involverer brugerne aktivt i kvalitetssikringen, og hvor man får point, hver gang man bestemmer en svamp korrekt. Derved håber vi, at nedbryde skellet mellem eksperter og almindelige svampesamlere således at alle, der har lyst, kan medvirke til at kvalitetssikre svampefund efter interesse og viden.

Jacob Heilmann-Clausen håber, at pointsystemet vil give flere frivillige lyst til at engagere sig i svampeatlasset, idet man kan profilere sine mykologiske kundskaber, eller sagt med andre ord høste svampemæssig street credit.

Den nye interaktive atlasportal forventes lanceret i en beta-version til efteråret 2015. Indtil da kan der fortsat lægges fund ind på www.svampeatlas.dk

Svampeatlas på bogform
De mange års indsats fra forskere og frivillige bliver desuden foreviget på bogform, idet et velillustreret svampeatlas er planlagt for at dokumentere projektet for eftertiden og inspirere naturforvaltere til at tage relevante hensyn til svampene i deres daglige virke.

Desuden skal der skrives et helt nyt bestemmelsesværk til 2500 arter af storsvampe i Danmark. Værket vil omfatte alle grupper af basidiesvampe, der danner frugtlegemer, herunder lamelsvampe, rørhatte, poresvampe, støvbolde og køllesvampe.

Atlasbogen forventes udgivet i slutningen af 2016, og app’en er planlagt til test i 2018.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: